23-12-2014

Archipel en Assist slaan handen ineen

Per 1 januari 2015 is het officieel: de nieuwe thuiszorgorganisatie Archipel Thuis gaat van start. Moederorganisatie Archipel en strategisch partner Assist zetten op 22 december de handtekeningen onder het contract waarmee de joint venture Archipel Thuis een feit is.

Met de samenwerking tussen Archipel en Assist wordt haarfijn ingespeeld op de ontwikkelingen in het zorglandschap. Door de dubbele vergrijzing en het overheidsbeleid wordt een steeds groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van burgers. Tegelijkertijd worden forse kortingen doorgevoerd op het beschikbare budget, hetgeen zorgaanbieders voor een grote uitdaging stelt. Door optimaal gebruik te maken van elkaars krachten, weten Archipel en Assist de groeiende en veranderende thuiszorgvraag van cliënten echter van een passend antwoord te voorzien. Denk daarbij aan de zorginhoudelijke expertise van Archipel en de bedrijfsmatige expertise van Assist. Deze synergie maakt van Archipel Thuis een toekomstbestendige organisatie.

Sturen op zelfredzaamheid

Hoe stellen we onze cliënten in staat om zo lang als mogelijk thuis te blijven wonen en de regie over het leven in eigen hand te houden? Deze vraag, die in feite de basis vormt van de nieuwe organisatie, heeft Archipel Thuis beantwoord door de interactie tussen cliënt en medewerker centraal te stellen. “De thuiszorg hebben wij daartoe georganiseerd in kleinschalige en zelfsturende teams, die verantwoordelijk zijn voor de zorg in een bepaalde wijk”, aldus Chantal Beks, directeur van Archipel Thuis. Deze aanpak geeft het zorgaanbod een vertrouwd karakter en verschaft de medewerker duidelijk inzicht in de leef- en woonsituatie van de cliënt. In overleg met de cliënt en rekening houdend met de mogelijkheden van zijn of haar sociale omgeving, kan de zorgvraag zodoende op passende wijze invulling worden gegeven.

Stevige concurrentiepositie

“De toegevoegde waarde van Assist komt met name tot uiting in het organisatiemodel, dat de wijkteams op alle fronten faciliteert”, aldus Ger Henstra, operationeel directeur van Assist. Dit model legt verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, ondersteund door ICT-toepassingen en een strak georganiseerde backoffice. In de praktijk komt dit neer op een gestroomlijnde en geautomatiseerde procesgang, een halvering van de indirecte kosten en minimale bureaucratie. Medewerkers hebben daardoor niet alleen meer tijd voor het daadwerkelijk verlenen van zorg, ook kan deze tegen concurrerende tarieven worden verleend.

Zorg op maat

Archipel Thuis biedt alle vormen van thuiszorg, variërend van wijkverpleging tot individuele begeleiding, met als uitgangspunt: het leveren van een zinvolle bijdrage aan de kwaliteit van leven. Ook in complexe situaties biedt Archipel Thuis, samen met de behandelaren en specialisten van moederorganisatie Archipel, de juiste zorg op maat.

Deel dit artikel: