21-6-2017

Het samenspel van Zuyderland en Gilde

Zuyderland Thuiszorg en Gilde Opleidingen werken nauw samen tegen een dringend tekort aan professionals in de zorg.

De zorgmarkt kenmerkt zich al jaren door een stevig tekort aan goed opgeleide en gekwalificeerde medewerkers. Niet alleen het aantal afstudeerders laat te wensen over, ook de aansluiting van de opleiders bij de veranderende rol van zorgaanbieders is onvoldoende. Concurreer je als zorgaanbieder dan ook nog met sectoren die een beter werkgeversimago kennen, dan is er werk aan de winkel. Een uitdaging die Zuyderland Thuiszorg aan den lijve ondervindt.

Minder aantrekkelijk of sterk onderbelicht?

Ylva Lebbink, manager P&O bij Zuyderland Thuiszorg, ziet al jaren dat schoolverlaters een tekort aan kennis van de thuiszorg hebben. “Het is aan ons om te zorgen voor een positief imago in de arbeidsmarkt en juist de typische kenmerken van de thuiszorg onder de aandacht te brengen. Het solistische karakter van het werken in de thuiszorg kun je uitleggen als eenzaam, maar net zo goed als heel verantwoordelijk. Het werken bij de cliënt thuis kun je uitleggen als gebrek aan een vaste werkplek, maar ook als mooiste en meest kwetsbare omgeving om jouw vak uit te oefenen. De sterk wisselende routes en korte zorgmomenten kun je ervaren als chaotisch, maar geeft ook een enorme afwisseling en vrijheid. Kortom: elk nadeel kan zomaar een enorm voordeel zijn, mits je geschikt bent voor deze werkomgeving. En dan heb je de baan van je leven!” Een taak van de thuiszorgaanbieders zelf om passende arbeidsmarktcommunicatie te voeren. En een uitdaging voor de opleiders om goed in te zoomen op de benodigde competenties in de diverse takken van sport, zodat ze mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen in de markt en passende scholing kunnen bieden.

Van de nood een deugd maken

Helaas kampt de thuiszorg met een steeds krappere financiering, die weinig ruimte laat voor investeringen en opleidingen. Binnen Zuyderland werkt de thuiszorg daarom samen met de intramurale zorg, bestaande uit het ziekenhuis en de verpleeg- en verzorgingshuizen. Samen wordt daarbij gekeken naar de inkoop van opleidingstrajecten bij partner Gilde Opleidingen. Volumevergroting enerzijds en een partner heel dichtbij – Gilde Opleidingen is gevestigd ín het Zuyderland Medisch Centrum – anderzijds. De basisopleidingen ‘verpleegkundige niveau 4’ kunnen gezamenlijk worden gevuld met kandidaten, terwijl de specifieke kennis omtrent de extramurale zorg wordt afgestemd met de thuiszorg. Hierbij komen aspecten als cultuur, communicatie en financiering van de thuiszorg aan de orde. “Dit jaar start er wederom een groep extern aangetrokken leerlingen in de opleiding voor ‘verzorgende C’, waarbij we als thuiszorg een volledig op maat gesneden programma samenstellen en gastlessen verzorgen. Dus naast de reguliere opleidingen voor onze doorstromers, zoeken we ook continu naar kansen om nieuwe instroom te genereren. En Gilde Opleidingen beweegt daarin met ons mee.”

Deel dit artikel: