17-9-2018

STMG stuurt op kwaliteit van leven

Met een breed palet aan diensten zet STMG zich dagelijks in om cliënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. De thuiszorgmarkt staat echter onder grote druk. Waar de zorgvraag stijgt, daar zijn de beschikbare middelen slechts beperkt aanwezig. Hoe kan STMG blijven sturen op de kwaliteit van het leven van hun cliënten?

In het artikel ‘Assist en STMG helpen de zorg vooruit’ stelden wij u al voor aan de familie Klein-Roelofs en wijkverpleegkundige Marieke. Zij onderstrepen het belang van vertrouwen, expertise en samenwerking. "Het gevoel dat je weet dat er iemand voor je zorgt en dat je daar altijd op terug kunt vallen”, zo verwoordde mevrouw Klein-Roelofs het. De interactie tussen cliënten en medewerkers is dan ook één van de speerpunten van STMG.

Hoe beleven andere cliënten en medewerkers de thuiszorg van STMG? Graag stellen wij u voor aan de familie Koerntjes-Kelderman en wijkziekenverzorgende Erica.


De familie Koerntjes-Kelderman


Wijkziekenverzorgende Erica

Deel dit artikel: