28-6-2017

Tariefherijking wijkverpleging uitgesteld

De uitkomsten van het PwC-onderzoek 'Tariefherijking Verpleging en Verzorging' worden aangehouden door de NZa. Voor 2018 worden de huidige tarieven geïndexeerd.

 

Uit de berichtgeving wordt duidelijk dat de NZa tot aanhouding van de onderzoeksuitkomsten heeft besloten na overleg met verschillende partijen. Meerdere partijen hebben hun zorgen geuit over een herijking van de tarieven op basis van de gemeten kostprijzen. Dit is met name omdat informatie over de kwaliteit van de zorg niet is meegenomen.

Voor de wijkverpleging wordt momenteel een kwaliteitskader ontwikkeld. De NZa heeft besloten de tarieven in 2019 te herijken op basis van de uitkomsten van het kostenonderzoek én in combinatie met het kwaliteitskader. Mocht de koppeling met het kwaliteitskader onverhoopt niet mogelijk zijn, dan worden de tarieven per 2019 alsnog herijkt op basis van de uitkomsten van het kostenonderzoek.

Bron: ActiZ.

Lees het gehele artikel.

Deel dit artikel: