18-7-2016

Zorginnovaties door krachtig partnership

Assist gelooft in een toekomst waarin de gezondheidszorg daadwerkelijk is vormgegeven rondom de cliënt en diens netwerk. Mensen blijven steeds langer thuis wonen en vanuit de overheid wordt hen steeds meer gevraagd een beroep te doen op zichzelf en mantelzorgers. Om dit te bereiken helpt Assist de zorgorganisaties waarin het participeert hun kernactiviteiten toekomstbestendig te organiseren.

Wiel niet opnieuw uitvinden

Om echt goede, betaalbare en toegankelijke zorg te kunnen garanderen, ondanks bezuinigingen en veranderende wet- en regelgeving, is moderne ICT in de visie van Assist onmisbaar. Denk daarbij onder meer aan mobiele techniek voor medewerkers en domotica of e-health voor cliënten. Assist kiest voor een nieuwe aanpak en stelt zichzelf zodoende in staat om deze nieuwe techniek op grote schaal in te zetten. Matteo Smit, manager Innovatie & Optimalisatie bij Assist, legt uit: "Ik zag in veel zorgorganisaties dat het wiel opnieuw werd uitgevonden. Ondanks het enthousiasme en de beste bedoelingen, kwamen we zo niet verder dan leuke pilots. We wilden daar verandering in brengen, zodat ICT echt onderdeel van onze zorg kan worden."

Allereerst besloot Assist te focussen op de medewerkers. "Willen we dat nieuwe technieken gebruikt worden in de zorg, dan zullen we eerst moeten zorgen dat de medewerkers op moderne wijze worden ondersteund", aldus Smit. Alle verzorgenden en verpleegkundigen van de samenwerkings-verbanden van Assist hebben dan ook standaard een iPad, waar ze onder andere hun planning en cliëntdossiers op kunnen raadplegen. "Nu introduceren we stap voor stap de volgende mogelijkheden."

Nieuwe alarmeringsvormen

Nu alle medewerkers mobiel zijn ondersteund, kunnen ze hun werk beter en effectiever doen. En tegelijk vormt de mobiele infrastructuur de basis voor nieuwe diensten aan cliënten. "Willen kwetsbare mensen zelfstandig blijven, dan is de mogelijkheid om hulp te waarschuwen in geval van nood de allereerste behoefte", aldus Smit. "Vandaar dat we met nieuwe vormen van alarmering zijn begonnen." Om niet alle bedrijven zelf weer het wiel te laten uitvinden, heeft Assist gezocht naar een partner die in staat is landelijk en op grote schaal te werken. En die bereid is continu mee te innoveren met de behoeften van cliënten en medewerkers.

Partnership FocusCura

Assist sloot daarom een partnership met FocusCura, een internationaal zorginnovatiebedrijf dat inmiddels meer dan 130.000 kwetsbare mensen met haar diensten ondersteunt. Smit: "De tijd dat iedere zorgorganisatie alles zelf deed op het gebied van alarmering is definitief voorbij. Door samen te werken met FocusCura kunnen onze medewerkers zich volledig concentreren op de zorg, terwijl de technische en logistieke aspecten rondom de alarmering door FocusCura worden gedaan. Het loont om een partner te zoeken die regelt en ontzorgt."

Door de samenwerking kan Assist verder innoveren. Zo kunnen de verpleegkundigen van STMG de alarmering voor hun cliënten eenvoudig aanvragen via de iPad, waarna FocusCura de installatie en instructie van cliënten verzorgt. Vroeger ging dit allemaal op papier. De mobiele digitalisering scheelt veel administratieve last en zorgt ervoor dat cliënten veel sneller geholpen kunnen worden.

De behoefte centraal

Nu de basis staat, worden steeds meer slimme zorginnovaties toegevoegd die de zelfstandigheid van cliënten bevorderen. Hierbij wordt goed geluisterd naar de wensen van cliënten en medewerkers. Zo is de traditionele zorgalarmering met de rode knop voor bepaalde cliënten prima. Maar vitale ouderen willen niet met deze rode knop rondlopen. En voor cliënten die vergeetachtig zijn, werkt zo'n knop niet. Bovendien geven mantelzorgers aan graag te willen weten hoe het thuis met vader of moeder gaat, ook als ze verder weg wonen.

Assist en FocusCura werkten daarom samen aan een uitbreiding van de alarmeringsmogelijkheden, waarbij speciale sensoren bewegingen in huis registreren, alarm kunnen slaan in geval van nood en mantelzorgers via een app op hun smartphone inzicht geven. Ook beeldzorg met medewerkers is daarbij mogelijk, bijvoorbeeld om de mantelzorg af te stemmen op de professionele zorg.

Daarnaast wordt gestart met nieuwe woningtoegang, zodat onveilige zorgkluisjes op korte termijn verleden tijd zijn. "Allemaal zaken die we als zorgorganisatie alleen nooit zo snel hadden kunnen ontwikkelen en die we nu snel en betaalbaar kunnen toepassen", aldus een enthousiaste Smit.

Nieuwe businessmodellen

Naast digitalisering van administratieve processen en innovatie, werken Assist en FocusCura samen bij het creëren van nieuwe businessmodellen. Daan Dohmen, CEO van FocusCura, legt uit: "Tot een tijdje geleden werden de meeste domotica-voorzieningen gefinancierd vanuit de in de AWBZ beschikbare beleidsregel ‘zorginfrastructuur’, maar deze bestaat niet meer. Dat betekent dat in de zorginkoop individueel afspraken moeten worden gemaakt over de inzet van technologie."

Assist en FocusCura werken samen aan financiële modellen, waarin technologie een integraal onderdeel van de zorg wordt en waarover Assist afspraken kan maken met gemeenten en zorgverzekeraars. Als er dan eenmaal een toekomstbestendige business case is, dan worden de betreffende zorginnovaties toegevoegd in de app op de iPad van de medewerkers, zodat zij ze eenvoudig kunnen bestellen voor hun cliënten.

Doordat Assist en FocusCura alle voor zorgorganisaties overbodige werkzaamheden rondom financiering, techniek en logistiek uit handen nemen, kunnen deze zorgorganisaties zich 100% richten op de zorg voor cliënten. Want daar gaat het om.

Bron: Skipr.

Deel dit artikel: