9-8-2017

Zorguitgaven stijgen tot 174 miljard euro in 2040

Als de zorgkosten in het huidige tempo blijven groeien, dan zullen deze zijn verdubbeld tot 174 miljard euro in 2040. Deze toename komt door bevolkingsgroei, vergrijzing, technologie en stijging van de welvaart.

Dit blijkt uit het recent verschenen trendscenario 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning' van het RIVM. De toekomstverkenning is gebaseerd op een analyse van de zorguitgaven in de periode 2003-2015, waarin de reële zorguitgaven zijn toegenomen met gemiddeld 2,8 procent per jaar. In de periode 2013-2015 is er sprake geweest van een sterke kostenbeheersing. Het RIVM heeft deze beperkte uitgavengroei meegenomen in de trendanalyse en gaat uit van een groei van de zorguitgaven van gemiddeld 2,9 procent per jaar.

Bevolkingsgroei en vergrijzing

De stijging van de zorguitgaven is volgens het RIVM voor eenderde te wijten aan bevolkingsgroei en vergrijzing. In 2015 was de zorg voor mensen van 65 jaar en ouder goed voor 43 procent van de totale zorguitgaven. In de periode tot 2040 stijgt dit percentage naar 58 procent. Van de totale groei van de zorguitgaven in de periode 2015-2040 is 72 procent toe te schrijven aan de groei van de uitgaven voor 65-plussers. Maar liefst tweederde van de stijging van de zorguitgaven is het gevolg van technologie, zoals nieuwe medicatie, en stijging van de welvaart.

Psychische stoornissen

Net zoals in 2015 zal in 2040 het meeste worden uitgegeven aan psychische stoornissen, inclusief dementie en verstandelijke beperking. De uitgaven gaan van zo'n 21 miljard euro naar circa 49 miljard euro. Van alle zorgsectoren stijgen in het trendscenario de uitgaven aan de ouderenzorg het snelst, namelijk van 20 procent van de totale zorguitgaven in 2015 naar 27 procent in 2040. Ongeveer driekwart van deze groei is toe te schrijven aan de sterke groei van het aantal senioren. Door de vergrijzing stijgen de uitgaven aan ouderenzorg sneller dan de totale zorguitgaven. Het RIVM verwacht dat het aandeel van de uitgaven aan ziekenhuiszorg op de totale zorguitgaven ongeveer gelijk zal blijven. Het percentage van de uitgaven in onder meer de eerstelijnszorg en gehandicaptenzorg zal juist iets afnemen.

Collectieve uitgaven

De verdubbeling van de zorguitgaven tot 174 miljard euro betekent dat de zorguitgaven per persoon stijgen van 5.100 euro in 2015 tot 9.600 euro in 2040. Een deel wordt collectief gefinancierd, een deel wordt betaald uit voornamelijk eigen bijdragen en aanvullende zorgverzekeringen. De collectieve uitgaven stijgen van 3.800 euro per persoon in 2015 naar 7.700 in 2040, de overige uitgaven van 1.200 euro in 2015 naar 1.900 in 2040.

Bron: Skipr.

Deel dit artikel: