Wijkgericht en multidisciplinair

Zorgaanbieders kennen de burger met een zorg- en ondersteuningsvraag als geen ander. Daarom kunnen zij gemeenten helpen met het organiseren van een slimmer en goedkoper aanbod. Assist helpt hen hierbij. Met onze oplossing voor begeleiding geven we zo veel mogelijk verantwoordelijkheden aan de zorgmedewerkers, die we samenbrengen in begeleidingsteams. We faciliteren hen vanuit een strak georganiseerde backoffice en met toegesneden ICT-toepassingen. Zowel de backoffice als de ICT-toepassingen staan in dienst van het uitvoerende proces en verminderen de bureaucratie. In de praktijk komt dit neer op een gestroomlijnde en geautomatiseerde procesgang én een halvering van de overheadkosten. Medewerkers hebben daardoor meer tijd voor het daadwerkelijk verlenen van zorg en ondersteuning, tegen concurrerende tarieven.

 

Onze oplossing in de praktijk

Medio 2015 besloot zorgaanbieder Dichterbij om al zijn extramurale diensten onder te brengen in een nieuw bedrijf: UniK. In nauwe samenwerking met Assist heeft UniK zich ontplooid tot een belangrijke speler binnen het sociaal domein. Yvonne van de Fliert, directeur-bestuurder van UniK: “De markt waarop we acteren is enorm dynamisch en vraagt om een organisatie met een groot adaptief vermogen. De zorg- en ondersteuningsvraag ontwikkelt zich immers continu. Dankzij het concept van Assist zijn we echter prima in staat om onze klanten van maatwerk te blijven voorzien. We houden de kosten laag en vervallen niet direct in de reflex van zorg en ondersteuning. Onze medewerkers kijken eerst goed naar wat iemand zelf kan.” UniK straalt een enorme drive uit. Stil staan is dan ook geen optie. “Samen met Assist blijven we vernieuwen en ontwikkelen we datgene wat nodig is om kwetsbare burgers mee te kunnen laten doen aan de samenleving.”

 

Samen de zorg vooruit helpen

Geïnteresseerd in een scan van uw organisatie?

Onze medewerkers staan u graag persoonlijk te woord

Onze medewerkers
Deel dit artikel: