Thuiszorg op locatie

Dergelijke complexe vraagstukken zijn voor zorgaanbieders vaak lastig te beantwoorden. Assist biedt hiervoor een woonzorgconcept, dat de zorg en ondersteuning aan bewoners van een instelling op eenzelfde manier benadert als de thuiszorg. Alle bewoners hebben binnen hetzelfde gebouw immers wél een eigen voordeur. Verzorgenden en verpleegkundigen voorzien hen in teamverband van passende zorg en ondersteuning. Normaliter schatten zorgaanbieders de benodigde zorgcapaciteit in op basis van het aantal cliënten. Binnen onze woonzorgoplossing stemmen we de inzet van medewerkers af op het aantal uren dat is vastgesteld voor zorg en ondersteuning per zorgzwaartepakket. Zo voorkomen we over- en onderbezetting en blijft de inkomstenstroom inzichtelijk.

 

Onze oplossing in de praktijk

Zonnehuisgroep Noord staat voor een belangrijke fase in zijn bestaan. Als gevolg van een verminderd aantal geïndiceerde cliënten, is de Groningse zorgaanbieder de laatste jaren geconfronteerd met krimp. Om te voorkomen dat opbrengsten en kosten te veel uit elkaar gaan lopen, zetten we nu samen stappen om de organisatie toekomstbestendig in te richten. Daartoe is een ambitieuze doch realistische keuze gemaakt: van iedere euro is 91 cent bestemd voor de zorg. Bij de inrichting van de organisatie neemt Zonnehuisgroep Noord het primaire proces als uitgangspunt. De kwaliteit van leven van zijn bewoners staat centraal. De woonzorgteams worden daartoe zo goed als mogelijk ondersteund in hun zelforganiserend vermogen. Bovendien worden zij opgeleid naar een hoger niveau, zodat tegemoet kan worden gekomen aan de steeds zwaardere zorgvraag.

 

Samen de zorg vooruit helpen

Geïnteresseerd in een scan van uw organisatie?

Onze medewerkers staan u graag persoonlijk te woord

Onze medewerkers
Deel dit artikel: