Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Samen maken we de zorg beter

Samenwerkingsverbanden

Assist werkt vanuit strategisch partnerschap op waardegedreven zorg. Door de zorg toekomstbestendig te organiseren, maken we de zorg beter. Duidelijke doelen, ondernemerschap, executiekracht en een kritische blik met menselijke maat. Dat zijn de pijlers van al onze samenwerkingsverbanden en zit verweven in ons DNA. Bekijk hier onze strategische allianties.

 

Onze beloftes:

  • Zorgorganisaties toekomstbestendig organiseren binnen een financieel gezond kader
  • Verhogen van medewerkersbetrokkenheid en klanttevredenheid
  • Datagedreven werken
  • Doorontwikkeling van de zorgorganisatie
Blok1

STMG

Ondersteuning thuis / wijkverpleging

Aantal medewerkers: 1.200

Impact: 4.500 zorgcliënten

“STMG voegt waarde toe aan de levenskwaliteit van haar klanten. De behoeften en beleving van de klant zijn hierin het vertrekpunt. De patiënt verdient zorg en ondersteuning waarin hun geluk en welzijn een plek heeft. Zo leveren de zorgverleners van STMG met hun ervaring en bekwaamheid, een waardevolle bijdrage aan het leven de klant en haar omgeving. STMG is de verbinder in het netwerk van informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers), services, ondersteuning (thuisbegeleiding en hulp bij het huishouden) en formele zorg (verzorging en verpleging). Klanten kunnen langer zelfstandig leven en thuis wonen doordat de omgeving en de eigen kracht en mogelijkheden van de klant het vertrekpunt vormen.”

STMG thuiszorg
Samenwerkingsverband Stmg

UNIK

WMO en jeugdzorg

Opgericht in 2015

Aantal medewerkers: 350

Impact:

“Unik gelooft in een wereld waarin iedereen meedoet en meehelpt. Ook als iemand een lichamelijk, verstande-lijke of gedragsmatige beperking heeft. Iedereen wil mee doen. Samen met de klant kijkt Unik welke onder-steuning het beste past in functie van de behoeftes die er zijn. Unik kijk naar kracht en talent en wat de klant wél kan en dus het beste past. Unik werkt hiervoor samen met bedrijven, gemeenten, scholen en projecten in de buurt om de gepaste ondersteuning te vinden.”

Unik
Samenwerkingsverband Unik

PROTEION SCHOON

Sector: Huishoudelijke ondersteuning

Joint Venture sinds 2008

1.100 medewerkers

6.000 cliënten

“Met aandacht en daadkracht biedt Proteion Schoon elke dag goede zorg en ondersteuning, passend bij wat de cliënt nodig heeft. Wat iemand zelf nog kan, of met hulp van een naaste, blijft hij gewoon doen. Zo dragen we bij aan een goed en waardig leven, zo zelfstandig en zo thuis als mogelijk. Samen met medewerkers ontwikkelt Proteion Schoon vernieuwende initiatieven om de zorg aan kwetsbare doelgroepen te versterken. Elke dag aan de slag om het gewone bijzonder te maken. Elke dag gewoon bijzonder.

Proteion
Samenwerkingsverband Proteion

VARIANTZORG

Flexorganisatie in de ouderenzorg

600 zorgverleners

200 ZZP’ers

VariantZorg is een flexorganisatie die de inzet organiseert van flexibel inzetbare zorgmedewerkers. Deze zorgmedewerkers werken samen met en in aanvulling op de medewerkers van de kleine zelfsturende wijkteams van Vierstroom Zorg Thuis, Vierstroom Verpleeg Thuis, Zorgpension, Transmitt revalidatie, In beweging, Veilig Thuis Verpleegkundig Team en werken op diverse locaties van WelThuis. Variantzorg is veel meer dan een uitzendbureau, maar noemt zichzelf een zorgorganisatie zonder cliënten. Bij VariantZorg kunnen medewerkers aangeven waar, wanneer en hoeveel ze willen werken onder het motto ‘jij leeft, jij kiest, jij zorgt’.

VariantZorg
Samenwerkingsverband Variantzorg

FLOREIN

Thuiszorg

Aantal medewerkers: 850

Florein is een particuliere zorgorganisatie die gericht is op het leveren van zorg bij mensen thuis. Zij bieden huishoudelijke zorg, 24-uurs zorg of nachtzorg. Voor iedereen in Den Haag, Rijswijk, Delft, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Westland, Leiden en omgeving.

Florein organiseert zorg dichtbij de cliënt en geloven dat zorg uit meer bestaat dan een product op een indicatie. Zij erkennen dat gezondheid meer is dan een leven zonder gebreken. Zorgen doen zij samen. Met iedereen die bij kan dragen aan een goede gezondheid van lichaam én geest.

Florein
Samenwerkingsverband Florein

VIERSTROOM HULP THUIS

Vierstroom Hulp Thuis verleent huishoudelijke ondersteuning bij mensen die niet alles (meer) zelf kunnen zo-dat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Dit kan op basis van een WMO-indicatie maar ook particulier. De me-dewerkers van Hulp Thuis zorgen niet alleen voor een schone leefomgeving, maar kunnen ook ondersteunen in begeleiding, maaltijdvoorziening, koken, kindeverzorging, gezelschap en boodschappen doen.

Vierstroom Hulp Thuis
Samenwerkingsverband Vierstroomhulpthuis