Samen maken we de zorg beter

We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een veranderend tijdperk. De zorg is in transitie. Demografische, politieke en sociaaleconomische krachten morrelen aan het zorgstelsel. Het speelveld verandert snel onder invloed van decentralisatie, kostendruk, stijgende zorgvraag door vergrijzing, de enorme krapte op de arbeidsmarkt en meer aandacht voor verbeteringen die data & technologie ons kunnen brengen. We verschuiven van curatief naar preventief. En van zorg naar zelfzorg en eigen regie. Want ook wij mensen veranderen. We willen veel meer dan vroeger het stuur zelf in handen nemen – zeker als het over onze gezondheid gaat – en gedragen ons meer als zorgconsument dan als patiënt of cliënt. We worden mondiger. Digitaal vaardiger. Zelfbewuster. Zorgorganisaties moeten hierin versneld anders gaan faciliteren. Het is een beweging die even onomkeerbaar als onontkoombaar is.

Banner Lift

Dit is het tijdperk van radicale keuzes

De zorg van vandaag heeft diverse prangende vraagstukken waarvoor antwoorden moeten komen. Ondernemerschap, executiekracht en een kritische blik zijn nodig om dit vorm te geven en het radicaal anders te doen. Dat vraagt ook om ander leiderschap. Maar de omstandigheden en behoeftes ontwikkelen zich vaak sneller dan zorgorganisaties momenteel in hun eentje kunnen volgen. Als strategisch partner helpt Assist zorgaanbieders met het toekomstbestendig organiseren van de zorg. Goede zorg verlenen en ontvangen is in onze samenleving immers niet alleen een verworvenheid, maar ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit deze visie streeft Assist naar het waarmaken van haar kernbelofte aan Nederland: de zorg beter maken.

De toekomst start vandaag. Welkom in het tijdperk van radicale keuzes. Durf jij het aan?

Banner Yoga Alt