In de praktijk

Samenwerken op basis van vertrouwen en slimme oplossingen. Dat is wat we in heel Nederland doen. In zowel de VVT, de GHZ als de Jeugdzorg. Onze klanten delen hun ervaringen graag met u.

Ervaringen van klanten

Transitie in de zorg

De zorg daadwerkelijk vooruit helpen, ook in tijden waarin het zorgstelsel onder grote druk staat. Met jarenlange ervaring in de gezondheidszorg weet Assist als geen ander in te spelen op de uitdagingen in de sector.

Slimmer organiseren

Solide bedrijfsvoering

Financieel herstel en continuïteit van de zorg. Vanuit deze basis zetten we medewerkers in hun kracht en betrekken we cliënten nauw bij de zorg en ondersteuning. Zo ontstaat weer ruimte voor ontwikkeling.

Onze toegevoegde waarde

Nieuws en inspiratie

Nieuwe marktwerking?

Met de invoering van de AMvB ‘reële prijs’ en een loonschaal speciaal voor huishoudelijke hulpen, lijkt de druk op tarieven en arbeidsvoorwaarden in de Wmo af te nemen. Of toch niet? Roy Smeets, business consultant bij Assist: “De kaders zijn dan wel aangescherpt, toch blijft het onzeker in hoeverre gemeenten de kostprijs van zorgaanbieders zullen verrekenen in hun tariefstelling. En zonder financiële compensatie vanuit de overheid, zullen nieuwe knelpunten ontstaan.”

In gesprek met ...

Family statement

Wij zijn Assist, een dochterbedrijf van Vebego. Uit hetzelfde hout gesneden en gericht op continue vooruitgang. Hoe we dat doen? Door te sturen op de kracht en kwaliteiten van onze medewerkers. Vertrouwen in elkaar. Wij schuiven fouten niet onder het vloerkleed, maar gebruiken ze juist om als individu en bedrijf verder te komen. Ons family statement is daarbij een belangrijke houvast.

Lees verder