8-5-2017

Afwachten is geen optie

De financiering en organisatie van zorg is ingrijpend veranderd. Voor een bestendige toekomst is zorgaanbieders er alles aan gelegen om in te kunnen (blijven) spelen op de behoefte van de markt.

De Nederlandse gezondheidszorg is volop in ontwikkeling. Enerzijds gedreven door een vergrijzende samenleving en stijgende kosten, anderzijds gedreven door een veranderende zorgvraag. Het financieel stelsel en de arbeidsmarkt staan daardoor onder druk, terwijl de noodzaak tot investeren en innoveren toeneemt. Zorgaanbieders zien zich gesteld voor tal van uitdagingen. Afwachten is geen optie.

In de studio van People Power zijn Freek Korver, directeur Zorg Nederland bij Vebego, en Ron Boumans, directeur-bestuurder van JGZ Zuid-Holland West, met elkaar in gesprek getreden over de noodzaak van reorganiseren in de zorg. Bevraagd door Glenn van der Burg, presentator van People Power, komen zij tot een aantal duidelijke conclusies. Zo vereisen de ontwikkelingen in de zorg volgens beide heren een andere leiderschapsstijl van bestuurders dan voorheen. Zorg draait om het zorgen voor mensen. Daar hoort een empatisch, faciliterende stijl van leiderschap bij. Waardoor professionals daadwerkelijk ruimte en vertrouwen krijgen.

Bron: People Power.

Beluister de gehele radio-uitzending.

Deel dit artikel: