12-7-2017

Akkoord over aanpak personeelstekort ouderenzorg

Vakbonden, branche- en onderwijsorganisaties en het ministerie van VWS hebben woensdag een akkoord gesloten over de aanpak van het personeelstekort in de ouderenzorg.

In de Arbeidsmarktagenda 2023 'Aan het werk voor ouderen!' staan onder meer afspraken over werkzekerheid, opleidingsmogelijkheden, het aantrekken van nieuwe medewerkers en de inzet van technologie. Het is de bedoeling dat alle betrokken partijen aan de slag gaan met de acties die in het akkoord staan en in de komende periode verder worden geconcretiseerd. "We zijn de vrijblijvendheid voorbij", aldus voorzitter Romke van der Veen. De partijen zetten onder meer in op een hogere personele bezetting, bijvoorbeeld door het uitbreiden van kleine contracten en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Ook gaan ze ervoor zorgen dat er vanaf 2018 voldoende stage- en opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, inclusief bijbehorende begeleiding. Daarnaast moeten medewerkers hun werk straks flexibeler kunnen indelen en beter worden betaald.

Bron: Skipr.

Lees het gehele artikel.

Deel dit artikel: