11-4-2017

AMvB Wmo leidt niet tot reële, kostendekkende tarieven

Werkgeversorganisaties ActiZ en BTN en de vakbonden CNV Zorg en Welzijn, FBZ en NU’91 hebben de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Wmo getoetst aan eerder gestelde criteria die in de cao VVT zijn afgesproken.

Helaas hebben cao-partijen unaniem moeten concluderen dat de AMvB geen garanties biedt dat gemeenten reële tarieven gaan betalen voor de zorg en ondersteuning die zorgaanbieders in het Wmo-domein leveren. Dit heeft tot gevolg dat er geen aparte salarisschaal voor medewerkers in de huishoudelijke hulp wordt ingevoerd. De race to the bottom wordt op deze manier dus helaas niet gestopt. Het oordeel van de cao-partijen is duidelijk.

Bron: BTN.

Deel dit artikel: