4-1-2018

Archipel Thuis behoudt Gouden Keurmerk

Tevreden cliënten, verantwoorde zorg en structurele aandacht voor verbetering. Onlangs behield Archipel Thuis, de joint venture van Archipel Zorggroep en Assist, zijn Gouden Keurmerk. De conclusies van de kwaliteitsaudit spreken voor zich.

Kwaliteitsmodel PREZO

Al in 2015, toen het nieuwe thuiszorgbedrijf van start ging, vroeg Archipel Thuis een kwaliteitskeurmerk aan bij Stichting Perspekt. Niet alleen om te kunnen voldoen aan de inkoopcriteria van zorgverzekeraars, maar ook als erkenning voor zijn dienstverlening. Stichting Perspekt hanteert PREZO als kwaliteitsmodel, dat het in samenspraak met brancheverenigingen en cliëntorganisaties ontwikkelde. Het model onderscheidt zich door de ervaringen van cliënten centraal te stellen. Systemen en protocollen gelden als hulpmiddelen, maar niet als doel op zich.

Bevindingen audit

Na een uitgebreide audit werd het keurmerk voor drie jaar toegekend aan Archipel Thuis. Onlangs vond de jaarlijkse audit plaats, die de gerichte aandacht voor kwaliteit bevestigde. Op twee van de drie pijlers – PREZO baseert zijn audit op de pijlers ‘zorgleefplan’, ‘communicatie en informatie’ en ‘cliëntveiligheid’ – behaalde het thuiszorgbedrijf namelijk de maximale score. Een punt van aandacht betrof de verwerking van gegevens. Zo worden zorgleefplannen halfjaarlijks geëvalueerd, maar werden wijzigingen niet altijd toegelicht. Een bevinding die Archipel Thuis direct verwerkte in het kwaliteitsbeleid en kenbaar maakte bij de zelforganiserende wijkteams.

Van goed naar beter

Voor de medewerkers van Archipel Thuis is ‘goed’ nimmer ‘goed genoeg’. Mede door hun professionaliteit en gedrevenheid is de kwaliteit van de zorg op het huidige hoge niveau. De cyclische insteek van PREZO helpt hen daarbij en vergroot het lerend vermogen van de organisatie.

Deel dit artikel: