8-6-2015

Bestuurders met lef gezocht

Samenwerken is geen zwakte, maar een kracht. Assist zoekt bestuurders die de klappen van de transitie voelen, maar niet bang zijn om hulp in te roepen. Jos Merx, algemeen directeur zorg Nederland Vebego, en Ger Henstra, operationeel directeur Assist, leggen uit waarom.

“Aanbieders van thuiszorg moeten met steeds minder geld steeds meer cliënten gaan bedienen. De bezuinigingen zijn fors, maar daar hebben zorgbestuurders geen invloed op. Ze kunnen en moeten wel hun manier van werken aanpassen. Daar helpen we als Assist graag bij”, aldus Jos Merx.

Ger Henstra betreurt het dat nog te veel zorgbestuurders het vragen van hulp als een teken van zwakte zien. “Het tempo waarin de veranderingen gaan, is moordend. Het is bijna onmogelijk om deze klus zelf te klaren. Dan is hulp vragen geen teken van zwakte, maar juist van kracht en verantwoordelijkheid nemen.”

De afgelopen maanden zijn vooral thuiszorgorganisaties in grote problemen gekomen. Volgens Henstra is het einde nog niet in zicht: “Ook in de intramurale zorg gaan kleine en grote organisaties in de problemen komen door de transitie. Wij staan klaar om ze te helpen.”

Assist heeft een nieuwe rol ingenomen met de overname van een groot deel van de thuiszorgactiviteiten en de volledige huishoudelijke hulp van Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG). Die rol wil het bedrijf vaker pakken, maar zeker niet uitsluitend. Merx: “We hebben inmiddels bewezen dat we de competentie hebben om de langdurige zorg logistiek te benaderen. Dat kan voor organisaties veel toevoegen en dat blijven we doen. Daarnaast kunnen we, om de zorg overeind te houden, een stap verder gaan en voor 100 procent in een organisatie stappen.”

Henstra vervolgt: “We zoeken bestuurders die niet bang zijn om over rendement te praten. Wie dat niet durft, kampt met een gebrek aan realiteitszin. Geld verdienen is niet hetzelfde als dividend uitkeren. Het is nodig om in een organisatie te kunnen blijven investeren en op die manier goede zorg te blijven bieden.”

Deel dit artikel: