20-4-2016

Bij STMG gaat kwaliteit boven alles

Kwaliteitsmanagement is een zaak van continu verbeteren en vooruit zien.

Onlangs is STMG door TÜV Rheinland Nederland gecertificeerd voor de nieuwe ISO 9001:2015 norm. Het is daarmee het tweede zorgbedrijf in Nederland dat door TÜV is gecertificeerd. Op 13 april jl. is het certificaat officieel aan STMG uitgereikt. Daniëlle Santen, directeur-bestuurder van STMG, zegt: ”De omgeving verandert en wij veranderen mee, maar de kwaliteit van zorg blijft belangrijk. Datgene wat je doet, moet je goed blijven doen. Dat is jouw bestaansrecht. Daarom zijn we ook ontzettend trots op het feit dat wij voorop lopen met de nieuwe ISO 9001 norm, waarmee wij laten zien dat kwaliteit boven alles gaat.”

Volop investeren

Het aantal ouderen in Nederland stijgt de komende jaren fors. Tegelijkertijd worden zij steeds ouder, waardoor de vraag naar zorg zal stijgen. Teneinde het zorgstelsel financieel overeind te houden, stuurt het kabinet derhalve op zelfredzaamheid. Het wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in hun eigen omgeving blijven wonen, met toenemende ondersteuning van hun sociale netwerk. Door zijn dienstverlening op een andere manier te organiseren, draagt STMG graag bij aan deze opgave. “Door samen verantwoordelijkheid te nemen, zorgen we ervoor dat de zorg van goede kwaliteit alsook betaalbaar blijft. Iedereen die in de toekomst professionele zorg nodig heeft, kan deze dan ook krijgen.”

STMG, dat vorig jaar onderdeel van Assist is geworden, zit midden in een transitie. Zo is de backoffice reeds gereorganiseerd, zijn processen efficiënter ingericht en is de directe organisatie geoptimaliseerd. “Onze indirecte organisatie werkt nu faciliterend ten opzichte van onze wijkteams. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn zodoende weer in staat om te doen waarvoor ze daadwerkelijk zijn opgeleid, zonder onnodig te worden belast met papierwerk. Op deze manier investeren we volop in kwaliteit en medewerker- en cliënttevredenheid.”

ISO 9001:2015

De opvolger van de norm ISO 9001:2008 is recent vrijgegeven. De belangrijkste nieuwe aspecten betreffen leiderschap vanuit de directie, risicomanagement en stakeholdermanagement. Processen in de organisatie dienen continu te worden verbeterd en bedrijven dienen nadrukkelijker te communiceren met hun stakeholders, zoals de klanten maar ook andere partners en leveranciers. De organisatie wordt meer gezien als een entiteit die zich bewust is van haar rol in de samenleving en de keten.

Deel dit artikel: