9-2-2018

Calamiteitenteam Florein

De hulp bij het huishouden staat al jaren onder druk. Waar burgers langer thuis blijven wonen, daar blijft een toename van het landelijke budget uit. Voor zorgaanbieders een uitdaging van jewelste. “We zoeken continu naar slimme oplossingen”, aldus Kees Deelder, directeur van Florein. Als voorbeeld noemt hij het calamiteitenteam, waarmee Florein anticipeert op verstoringen in de planning.

Een verstoorde planning

Doorgaans ontvangen cliënten wekelijks en op een vast tijdstip hulp bij het huishouden. Bovendien zijn zij gekoppeld aan een vaste huishoudelijk hulp. Dit maakt de planning relatief eenvoudig en bestand voor de lange termijn. Het kan echter altijd voorkomen dat cliënten of medewerkers zijn verhinderd op het vaste tijdstip, door verlof of verzuim bijvoorbeeld. In dergelijke situaties zet Florein, in overleg met de cliënt, het calamiteitenteam in. “We geven cliënten een keuze: óf zij wachten totdat de vaste hulp weer inzetbaar is óf zij ontvangen de hulp bij het huishouden van iemand anders. Zodoende is de ondersteuning van de cliënt gegarandeerd en kan de planning van andere huishoudelijke hulpen met rust worden gelaten.”

Een brede inzetbaarheid

Het calamiteitenteam, bestaande uit stagiaires en een begeleider, dekt Floreins gehele cliëntenbestand. “De inzet van het team is niet gebonden aan geografische grenzen. De medewerkers zijn flexibel en breed inzetbaar.” Elke ondersteuningsvraag kan daardoor van een passend antwoord worden voorzien. Zo ook de vraag van nieuwe cliënten, die in een sterk vervuilde woning leven. “Om te voorkomen dat huishoudelijke hulpen wekelijks achter de feiten aanlopen, slaat het calamiteitenteam in dergelijke situaties een eerste grote slag. De inzet is daarbij afhankelijk van de financieringsvorm van gemeenten.” Het blijken juist deze flexibiliteit en de wisselende contacten te zijn die medewerkers doen kiezen voor een plek in het calamiteitenteam.

Deel dit artikel: