28-4-2017

Contouren inkoopbeleid Wlz 2018 bekend

Zorgkantoren hebben in ZN-verband (Zorgverzekeraars Nederland) samen de eerste contouren voor het landelijke kader voor de zorgcontractering 2018 opgesteld. Onder de naam 'Samen waarde toevoegen voor klanten' zijn deze onlangs gepubliceerd.

Zo komt er één landelijk Wlz-kader voor alle sectoren met een meer eenduidige uitwerking. Zorgkantoren geven aan meer toe te willen naar samenwerking en werken op basis van vertrouwen. Regionale zaken krijgen een plaats in het beleid van de individuele zorgkantoren. Zorgkantoren en zorgaanbieders kunnen aanvullende afspraken maken over doelmatigheid. De invulling van het kader willen zorgkantoren vereenvoudigen.

Kwaliteitskader leidend

Ook sluiten zorgkantoren aan bij het kwaliteitskader. De zelfanalyse en ontwikkelplannen komen te vervallen. De dialoog over kwaliteitsverbetering wordt in 2018 gevoerd aan de hand van nieuwe kwaliteitsrapporten. Zorgkantoren gaan in 2018 niet onderhandelen op de NHC en NIC, maar sluiten dat voor de toekomst niet uit.

Persoonsvolgende bekostiging

Uitgangspunt is dat de klant keuze ervaart in de invulling van de zorgvraag: in de zorgaanbieder, de leveringsvorm en de zorgoplossingen. Zorgkantoren kiezen voor persoonsvolgende bekostiging van zorgaanbieders. De vraag van de klant wordt de drijvende kracht voor het scheiden van wonen en zorg en verdere vermaatschappelijking.

Meerjarige overeenkomsten

Met zorgaanbieders die in geheel 2017 een overeenkomst hebben, voldoen aan alle geschiktheidseisen en waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, sluiten zorgkantoren een meerjarenovereenkomst.

Definitieve invulling

Hoe het Wlz-inkoopbeleid 2018 werkelijk gaat uitpakken hangt af van de invulling van het landelijke Wlz-inkoopkader 2018 en het individuele inkoopbeleid van zorgkantoren. ZN en zorgkantoren publiceren deze op 1 juni 2017.

Bron: VGN.

Deel dit artikel: