20-6-2017

De bouw van Proteion Facilitair

Al in 2016 zetten Proteion en Assist hun handtekening onder een langdurige facilitaire samenwerking. Na een constructieve voorbereiding is in 2017 gestart met de implementatie van het beoogde en door Assist ontwikkelde bedrijfsmodel.

“Inmiddels werken vrijwel alle locaties conform de uitgangspunten van dit model en krijgt het organisatieonderdeel ‘Proteion Facilitair’ steeds meer vorm.” Aldus Vivianne Zeestraten, conceptmanager bij Assist.

Een veelomvattend proces

Het opzetten van een nieuw facilitair bedrijf is zeker geen sinecure. In meer of mindere mate raakt het vrijwel alle onderdelen van een zorginstelling. “Zo hebben we de zorg en de facilitaire dienstverlening ontvlochten, zijn taken opnieuw toebedeeld en worden productiegedreven diensten, zoals de bereiding van maaltijden en de verzorging van textiel, voortaan uitbesteed.” De impact op de organisatie is groot. De voordelen echter ook. “Zowel op financieel als kwalitatief gebied slaan we een enorme slag. Zo zullen de kosten met circa 20 procent dalen, terwijl bewoners van maatwerk kunnen worden voorzien.”

Bouwen aan de toekomst

Proteion Facilitair is volop in ontwikkeling. In de backoffice wordt op dit moment hard gewerkt om de ICT aan te laten sluiten op de nieuwe manier van werken. In de frontoffice is een sleutelrol weggelegd voor de servicecoördinatoren, die vanaf de start betrokken zijn bij de implementatie op hun locaties en continu afstemming zoeken met de uitvoerende medewerkers. Deze zogenoemde servicemedewerkers worden ‘on the job’ getraind. Daartoe brengt maaltijdpartner Daily Fresh Food hen de kunst van regenereren en portioneren bij. Tegelijkertijd maken zij zich de logistieke ondersteuning van hun PDA steeds meer eigen. “De inzet van alle betrokkenen geeft enorm veel energie. Van stuurgroep tot uitvoerende medewerkers en van leveranciers tot de ondersteuning van ons zusterbedrijf Yask. Samen helpen we de facilitaire dienstverlening echt vooruit.”

Deel dit artikel: