1-2-2018

De wijkverpleegkundige 2.0

De vele veranderingen in de thuiszorg hebben een steeds hogere druk op de wijkverpleegkundige gelegd. Voor Zuyderland Thuiszorg reden te meer om een cultuurprogramma op te stellen en de wijkverpleegkundige in haar kracht te zetten.

De wijkverpleegkundige fungeert als spil in de wijk, vormt de ogen en oren van de ketenpartners, werkt als preventiedeskundige en stelt indicaties. Ook is zij de kartrekker van haar team, de people manager voor haar teamleden en de procesmanager voor het toenemende aantal administratieve taken. Hoe houdt zij al deze ballen in de lucht en kan zij tegelijkertijd genieten van haar complexe doch uitdagende functie? Bij Zuyderland Thuiszorg zijn deze vragen gevat in het cultuurprogramma ‘Samen Succesvol’, dat speciale aandacht besteedt aan de wijkverpleegkundige. "Als de wijkverpleegkundige in haar element is, dan draait haar team op rolletjes.” Aldus Ingrid van der Veld, directeur van Zuyderland Thuiszorg.

Van herkennen en spiegelen naar besluiten nemen

In 2015 startte de Limburgse thuiszorgaanbieder met het benoemen van de nieuwe taken en rollen van de wijkverpleegkundige. Van der Veld: “Van de wijkverpleegkundige als ‘professional’ werd steeds meer gevraagd op het gebied van ‘people’ en ‘proces’. Door de betreffende taken te duiden en de talenten en valkuilen van eenieder in kaart te brengen, werd duidelijk in hoeverre elke wijkverpleegkundige paste bij het nieuwe takenpakket. Op basis van dit inzicht zijn we hen in 2016 op individueel niveau situationeel gaan begeleiden. Onze teamcoaches, ook lerende en werkzaam in een nieuwe rol, zijn daartoe nog steeds erg belangrijk.”

Zuyderland Thuiszorg is zich bewust van de ontwikkelfase waar het zich in bevindt. “We werken veelvuldig volgens de methodiek van het ervaringsleren”, vervolgt Van der Veld. “Door samen in een volledig andere omgeving opdrachten uit te voeren, groeit het bewustzijn van de eigen kracht en de momenten van slachtoffergedrag. Het vertalen van deze ervaringen naar de werkvloer levert enorm veel zelfinzicht op. Het maakt duidelijk dat we ‘het’ uiteindelijk zelf moeten doen met datgene wat er is. Deze ontwikkeling hebben we in 2017 verder handen en voeten gegeven. We zien nu een groot aantal wijkverpleegkundigen volwaardig acteren op alle rollen.”

Ondernemerschap in de thuiszorg

Om stil te kunnen staan bij de enorme progressie die de wijkverpleegkundigen hebben gemaakt, organiseerde Zuyderland Thuiszorg eerder dit jaar een bijeenkomst. Speciale gast was Joseph Oubelkas, schrijver van het boek ‘400 brieven van mijn moeder’. Oubelkas, die jarenlang ten onrechte in Marokkaanse detentie zat, vertelt op zeer pakkende wijze wat het betekent om helemaal op jezelf aangewezen te zijn. “Je kunt niet bepalen wát je overkomt, maar wel besluiten hóe je ermee omgaat.” Een boodschap die eenvoudig kan worden vertaald naar de thuiszorg. Zelfregie betekent immers niets anders dan ‘het zélf moeten doen’, met alle hulp die voorhanden is. “2018, we zijn begonnen!”

Deel dit artikel: