29-9-2017

Duaal werken als huishoudelijke hulp

Nu we met z'n allen steeds langer thuis blijven wonen, is de positie van huishoudelijke hulpen nog belangrijker geworden. Om deze hulpen te kunnen blijven faciliteren in hun werkzaamheden, biedt Florein hen de mogelijkheid om in duo’s te werken. Uiteraard in nauwe afstemming met de cliënt.

Een veranderende markt

Al jaren zet de overheid stevig in op het versterken van de zelfredzaamheid van burgers. Hulp bij het huishouden speelt daarin een belangrijk rol. Niet alleen voor het borgen van een schoon en leefbaar huis, maar ook voor het vroegtijdig kunnen signaleren van veranderingen in de behoefte aan ondersteuning. De toenemende vraag wordt echter niet beantwoord met een verruiming van het beschikbare budget. Huishoudelijke hulpen hebben daardoor steeds minder tijd voor het verrichten van hun werkzaamheden. Tegelijkertijd werkt een groot aantal van hen tegen de grenzen van de fysieke mogelijkheden.

Werken in teamverband

Om huishoudelijke hulpen in hun kracht te kunnen blijven zetten, heeft Florein het ‘duaal werken’ geïntroduceerd. “Onze hulpen bepalen zelf of zij van de mogelijkheid gebruik willen maken”, zo geeft directeur Kees Deelder aan. “De ervaren voordelen zijn groot. Denk alleen al aan de meerwaarde van het teamgevoel. De hulpen staan er niet langer alleen voor, voelen zich veiliger en kunnen van elkaar leren. Door het verdelen van relatief lichte en zware huishoudelijke werkzaamheden wordt overbelasting bovendien voorkomen. In dat opzicht past het prima binnen de kaders van leeftijdsbewust personeelsbeleid.”

Een vast en vertrouwd gezicht

Het ‘duaal werken’ wordt enkel ingezet bij cliënten die hier bewust voor kiezen. “Zij vinden het niet alleen gezellig, maar hechten ook veel waarde aan een vast en vertrouwd gezicht. Zo worden verlof en verzuim binnen het team opgevangen, wat tegelijkertijd minder sturing vanuit onze organisatie vraagt.” De productiviteit is bovendien hoog. “De inzet van de duo’s wordt gekoppeld aan de hoogstedelijke gebieden, waardoor de reistijd minimaal is. En binnen het team weten de huishoudelijke hulpen elkaar te motiveren om meters te maken.”

Deel dit artikel: