3-5-2016

Een pas op de plaats met Assist

De zorgmarkt is al jaren volop in beweging. Het vertalen van beleidswijzigingen, het opvangen van budgetkortingen en het ontwikkelen van onze dienstverlening: we zijn er maar druk mee. In dat kader organiseerde Assist onlangs een nieuwe informatiemiddag voor al zijn samenwerkingsverbanden.

Lessen uit het buitenland

De wijze waarop ons zorgstelsel is georganiseerd wijkt weliswaar af ten opzichte van andere landen, de uitdagingen waar we mee kampen worden wereldwijd herkend. Femke van der Voort en Channa Minke van KPMG: “De mondiale consument draait steeds meer aan de knoppen en de grenzen tussen de verschillende zorgdomeinen vervaagt. De noodzaak tot vernieuwing wordt wereldwijd gevoeld. De grote vraag is echter wie het voortouw neemt, hoe de noodzakelijke vernieuwing vorm krijgt en wie het gaat betalen.”

Kansen zien en kansen pakken

Roy Smeets, conceptmanager bij Assist, nam ons al vloggend mee in de dagelijkse praktijk van begeleiding. “Met diverse initiatieven weten onze samenwerkingsverbanden Ipse de Bruggen Maatwerk en UniK haarfijn in te spelen op de ontwikkelingen in het sociale domein. Het devies: stel de talenten van medewerkers en burgers centraal, zoek de verbinding in de wijk en vergroot het aanpassingsvermogen van de organisatie.” Juist die verbinding is belangrijk, beaamt Sylvia Vranken, directeur-bestuurder van Social Care. “Door het toepassen van community management verbinden we de burgers met een hulpvraag niet alleen onderling, maar ook met de burgers die deze vraag van een antwoord kunnen voorzien. Op die manier trachten we zelfredzaamheid een fundament te geven.”

Vooruitgang door vernieuwing

Dat nieuwe manieren van denken en doen de zorg daadwerkelijk vooruit kunnen helpen, bleek ook uit de bijdrages van Jeroen van der Heijden en Matteo Smit. Jeroen, commercieel directeur van FocusCura, gaf ons daartoe inzicht in een aantal recente toepasbare innovaties in de zorg. Terwijl Matteo, manager innovatie en optimalisatie bij Assist, de organisatie van intramurale zorg vanuit een vernieuwende invalshoek benaderde: “Door de zorg tussen de muren van een zorginstelling te organiseren als ware het thuiszorg, is enorm veel winst te behalen. Denk bijvoorbeeld aan de continue afstemming tussen vraag en aanbod en het zelforganiserend vermogen van woonzorgteams.” De term ‘zelforganiserend’ behoeft overigens specifieke aandacht, zo geeft Ivo Melis, directeur van Adimon, aan. “Het succes van zelforganisatie staat of valt namelijk met de competenties van medewerkers, de rolverdeling binnen teams en de organisatorische kaders waarbinnen het zich dient te manifesteren.”

Deel dit artikel: