10-9-2018

Fit voor de Toekomst

Op vrijdag 7 september organiseerden Alpheios, Hago Zorg en Assist het evenement ‘Fit voor de Toekomst’. Ook deze derde editie stond in het teken van ontmoeten en inspireren. Twee belangrijke pijlers om de zorg daadwerkelijk vooruit te helpen. Samen, door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.

Een nieuwe werkelijkheid

De dag startte met een energieke Ruud Veltenaar, die ons meenam in zijn visie op de toekomst. Een toekomst die bepaald wordt door crises. Het is de mens eigen om vast te houden aan bestaande structuren en denkbeeldige zekerheden. Pas als de nood aan de man is, zijn we bereid en in staat om deze structuren en zekerheden los te laten. Crises zijn dus een voorwaarde voor échte verandering. De zorg staat aan de vooravond van een dergelijke verandering, gedreven door technologische innovaties en confrontaties tussen overheid, zorgaanbieders, professionals en burgers. Veltenaar: “Het is een verschuiving van welvaart naar welzijn en van ego naar eco. Uitgaan van klantwaarde zal de inrichting van de zorg veranderen. De manier waarop is aan onszelf.”

Sturen op talent en behoefte

“Faciliterend management is daarbij allesbepalend”, vervolgt Glenn van der Burg. "Het begrip ‘management’ is ooit uitgevonden en dienen we keer op keer opnieuw uit te vinden.” Elke verandering vraagt namelijk om een ander type en vooral passend leiderschap. Leiderschap dat niet hiërarchisch is, maar juist ondersteunend. Zodanig, dat medewerkers worden uitgedaagd en hun talenten worden benut. Het is daarbij belangrijk om nauw contact met hen te onderhouden en te weten welke behoeftes zij hebben. Een quote van managementgoeroe Gary Hamel is volgens Van der Burg veelzeggend: “You cannot build an organization fit for the future, if it is not fit for human beings.”

De praktische vertaalslag

Op welke manier deze ontwikkelingen en inzichten de dagelijkse praktijk zullen veranderen is koffiedik kijken. Of toch niet? Tijdens het sportieve middagprogramma kregen de deelnemers volop ruimte om met elkaar in gesprek te treden over de toekomst van de zorg. “Bent u fit voor de toekomst?”

Deel dit artikel: