25-6-2016

Flexibel werken als arbeidsmarktpropositie

Het aanbod van medewerkers in de zorg is kleiner dan ooit. Veel zorgaanbieders hebben moeite met het vullen van vacatures. En dat zal de komende jaren alleen maar lastiger worden.

“Zij vissen allen in dezelfde, vrijwel lege vijver. Voor het kunnen werven van nieuwe medewerkers dien je je als zorgaanbieder te onderscheiden. Dat kan onder meer door je te richten op andere doelgroepen middels een specifieke arbeidsmarktpropositie. Eén zo’n doelgroep betreft medewerkers die zelf willen bepalen wanneer en hoe vaak ze werken. Een gat in de markt dus, mits je ze op adequate wijze weet te faciliteren. En dat kan, met een professioneel flexbedrijf.” Aldus Pieter Veenstra, business consultant bij Assist.

Levensloopbestendig

“De wensen van medewerkers ten aanzien van hun inzet wisselen sterk per levensfase. Dat begint al tijdens de studie. Veel studentverpleegkundigen en –verzorgenden werken om hun studie te kunnen bekostigen. Eenmaal afgestudeerd willen zij ervaring opdoen in verschillende omgevingen, teneinde een gefundeerde keuze te kunnen maken in het kader van specialisatie. Een gedeelte van hen krijgt vervolgens een kinderwens en zoekt daarbij naar een gezonde balans tussen werk en privé. Voor deze medewerkers, die aan het begin staan van hun carrière, is flexibiliteit in werktijden een absolute voorwaarde. Datzelfde geldt voor de groep oudere medewerkers, die een verhoogd risico loopt op fysieke dan wel psychische overbelasting. Flexibiliteit in werktijden is ook voor hen een absolute voorwaarde. Als je hier als zorgaanbieder niet op inspeelt, dan blijft een groot arbeidspotentieel onbenut.”

Structureel flexibiliseren

Mits de flexibele inzet van medewerkers op professionele wijze wordt georganiseerd, biedt het voordelen voor zowel de medewerker als de organisatie. Het flexpoolconcept van Assist gaat uit van één centrale flexpool, waarin ongeveer 30% van de totale personele capaciteit wordt ondergebracht. Dit volume maakt het mogelijk om een fluctuerende zorgvraag structureel op te kunnen vangen. De inzet van de medewerkers uit de flexpool wordt daartoe over de locaties en afdelingen heen georganiseerd: daar waar het werk is. Flexibiliteit naar tijd én plaats dus. Deze werkwijze stelt roostermakers in staat om de ‘gaten’ in hun basisplanning, die zij minimaal drie maanden van tevoren maken, tijdig dan wel ad hoc in te vullen met medewerkers uit de flexpool. Over- of onderbezetting is zodoende verleden tijd, terwijl een forse kostenbesparing wordt gerealiseerd.

Deel dit artikel: