4-5-2017

Gemeenten en zorg klaar om bureaucratie aan te pakken

Gemeenten en zorgaanbieders zijn de administratieve rompslomp over en weer zat. Aan beide kanten van het lokale zorgveld leeft grote behoefte aan eenvoudiger communicatie en samenwerking.

Standaardisatie en wederzijds vertrouwen zijn de sleutelwoorden. De decentralisatie van zorg en ondersteuning heeft bij zowel gemeenten als zorgaanbieders tot een hoop extra administratieve lasten geleid. Aan het eind van 2015, het eerste jaar van de transitie, waren deze lasten bij zorgaanbieders met 30 procent toegenomen. Uit een onderzoek van QConsult, in opdracht van het ministerie van VWS, blijkt dat de (vermijdbare) lasten nog onvoldoende afnemen.

De bureaucratie nam in eerste instantie toe door de onbekendheid met elkaars domein en de versplintering van de financieringsstromen. Dat de administratieve lasten nu zo langzaam afnemen, komt doordat gemeenten en zorgaanbieders nog onvoldoende gebruik maken van de middelen die er zijn om de uitvoering van Wmo en Jeugdwet te standaardiseren, zo constateerden de onderzoekers van QConsult.

Bron: Skipr.

Lees het gehele artikel.

Deel dit artikel: