14-6-2016

Het huis op orde

Nu het ‘tussenjaar’ 2015 alweer een half jaar achter ons ligt, pretenderen veel gemeentes dat het roer nu daadwerkelijk om kan. Zij baseren zich daarbij op de veronderstelling dat er, sinds de overgang van begeleiding en jeugdzorg naar het sociale domein, een stevig fundament ligt. De beurt is nu dus aan de zorgaanbieders, die de gewenste transformatie verder invulling dienen te geven. Roy Smeets, conceptmanager bij Assist, reageert.

Een nieuwe werkelijkheid

“Gemeentes en zorgaanbieders hebben het afgelopen jaar inderdaad hard gewerkt aan een bestendige organisatie van begeleiding. Het is echter te vroeg om de gewenste transformatie verder invulling te geven. Zo bieden de gemeentelijke kaders onvoldoende ruimte om echt te innoveren en is de bedrijfsvoering van een groot aantal zorgaanbieders nog lang niet aangepast aan de nieuwe werkelijkheid, die een besparing in kosten en wendbare organisatie vereist. De daartoe benodigde kracht en competenties zijn niet aanwezig of slechts voor een gedeelte ontwikkeld. Zorgaanbieders merken nu pas hoe groot het effect is van de eerste bezuinigingsslag, zowel binnen de Wmo als de jeugdzorg. Zij dienen de gevolgen te managen, alvorens zij daadwerkelijk kunnen transformeren.”

Koplopers in het sociale domein

“De driehoek ‘burger, zorgaanbieder en gemeente’ staat onder spanning. Toch lukt het enkele zorgaanbieders om bínnen de gemeentelijke kaders en mét de voorhanden zijnde middelen te vernieuwen. Zo neemt de inzet van zorg op afstand toe en ontstaan steeds meer lokale initiatieven om burgers van gerichte ondersteuning te kunnen voorzien. Dergelijke stappen zijn hoopgevend, maar zeker niet geruststellend. Het ontbreekt de sector in mijn ogen namelijk aan de intrinsieke overtuiging om het echt anders te doen. Om de dienstverlening op een andere manier te organiseren en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van ondersteuning. Oude manieren van organiseren dienen daartoe eerst los te worden gelaten en nieuwe manieren van organiseren dienen te worden omarmd.”

“Voordat we de burger en zijn netwerk echt in hun kracht kunnen zetten, zijn dus nog heel wat hordes te nemen. Het huis moet op orde, pas dan kan de transformatie verder invulling worden gegeven.”

Deel dit artikel: