3-10-2016

Het lerend teamvermogen

UniK, het begeleidingsbedrijf van Dichterbij en Assist, is volop in beweging. Het bedrijf bevindt zich in de laatste inrichtingsfase en concentreert zich nu op een verdere ontwikkeling en groei van de begeleidingsteams.

Zelforganiserende teams

De elf begeleidingsteams van UniK bestaan uit professionals met ervaring en expertise op het gebied van begeleiding aan kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking. Zij verlenen hun diensten binnen de Jeugdwet en Wmo. Roy Smeets, conceptmanager bij Assist: “Waar we voorheen werkten met 21 specifieke functieprofielen, daar hanteren we nu drie generieke functieprofielen. Op basis van hun ervaring en opleidingsniveau zijn alle begeleiders daartoe opnieuw ingedeeld. De mix van begeleiders binnen ieder team is bepaald aan de hand van de ondersteuningsbehoefte van de cliënten in het betreffende werkgebied.” De teams, die autonoom werken, worden ondersteund door coaches, toegesneden ICT-toepassingen en een strak georganiseerde backoffice. In de uitvoering is een spilfunctie weggelegd voor de teamcoördinator, die verantwoordelijk is voor de regie binnen de teams.

Afhankelijkheid binnen teams

Omdat bepaalde expertises niet langer afzonderlijk zijn opgenomen in de functieprofielen, werd een verlies aan kennis en kunde gevreesd. Het loslaten van doelgroepgericht denken en het ontschotten van doelgroepgericht handelen heeft de afhankelijkheid binnen de teams echter gestimuleerd. Zodanig, dat er ‘kruisbestuiving’ plaatsvindt en begeleiders continu leren van elkaar. Steeds vaker kunnen zij daardoor generalistisch worden ingezet, terwijl de expertises zijn geborgd. “Op deze wijze geven we invulling aan het (co)creëren van een totaalaanbod aan dienstverlening binnen het sociale domein. Dichtbij cliënten en hun netwerk en vertaald in arrangementen op maat.”

Deel dit artikel: