6-6-2017

Inspectiebezoek Zuyderland Thuiszorg

De thuiszorg is al jaren volop in ontwikkeling. Om aansluiting te kunnen houden met de praktijk, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar toezicht vernieuwd. Eén van de inmiddels bezochte aanbieders is Zuyderland Thuiszorg, het samenwerkingsverband tussen Zuyderland en Assist.

Met ingang van 1 januari 2017 worden thuiszorgaanbieders bezocht en beoordeeld op basis van het toetsingskader ‘Toezicht op de zorg thuis’, dat kwaliteit en veiligheid benadert vanuit het perspectief van de cliënt. Ingrid van der Veld, directeur van Zuyderland Thuiszorg, kijkt tevreden terug op het bezoek en omarmt de bevindingen.

Een brede doorkijk

“In haar twee dagen durende bezoek, dat slechts enkele dagen vooraf werd aangekondigd, hebben we de IGZ een goed beeld kunnen geven van onze organisatie en de waarden die wij bij het verlenen van thuiszorg centraal stellen. Het bezoek trapte af met een gesprek tussen de inspecteurs en ons bestuur. Vervolgens voerden de inspecteurs gesprekken met medewerkers van de teams ‘Sittard Centrum’ en ‘Sittard Sanderbout’. Ook volgden zij hen tijdens hun route. De keuze voor de teams en de routes vond ter plekke plaats, hetgeen enige vorm van voorbereiding onmogelijk maakte en de inspecteurs een realistisch beeld gaf van de praktijk. Dit beeld werd versterkt door hun gesprekken met cliënten en hun mantelzorgers, waarbij ook het zorgdossier werd ingezien. Het bezoek werd uiteindelijk afgerond door het delen van de bevindingen en het voorlopige oordeel met het bestuur.”

Met vlag en wimpel

“Ondanks of misschien wel juist omdat onze verpleegkundigen en verzorgenden zich dagelijks keihard inzetten voor de gezondheid en het welzijn van onze cliënten, werd het inspectiebezoek als spannend ervaren. Onterecht, zo bleek. Want op alle thema’s – de IGZ maakt een onderscheid in de thema’s ‘cliënt centraal’, ‘integrale zorg’, ‘veiligheid’, ‘professionele autonomie’ en ‘sturen op kwaliteit’ – werd de maximale score behaald. Het feit dat (nog) niet alle wijkverpleegkundigen de opleiding HBO-V hebben afgerond, betrof het enige aandachtspunt. Echter, in de teams die worden gecoördineerd door een MBO-wijkverpleegkundige zorgt een HBO-verpleegkundige voor de juiste ondersteuning op het vlak van indiceren en evalueren. Net niet de maximale score dus!”

Toekomstbestendig

“De IGZ complimenteerde ons over de transparantie in de organisatie, de enorme kundigheid van onze medewerkers en de bewuste inzet van ketenpartners en mantelzorgers om onze cliënten zo lang mogelijk zélf in regie te houden. Een rapport om mee thuis te komen. Het geeft de onverwachte ruimte om te genieten van alle kleine successen die we in ons grote verandertraject inmiddels hebben geboekt. Continu streven naar verbetering, maar ook stil staan bij het succes van vandaag.”

Deel dit artikel: