10-6-2015

Ipse de Bruggen Maatwerk en Assist bundelen krachten

Onlangs heeft Ipse de Bruggen al haar activiteiten in het sociale domein ondergebracht in een apart bedrijf: Ipse de Bruggen Maatwerk. Samen met Assist heeft zij hier de afgelopen maanden nader invulling aangegeven. De samenwerking tussen beide partijen is nu officieel. Op 9 juni 2015 zetten zij hun handtekening onder een langdurig samenwerkingsverband.

Het zorglandschap is volop in beweging. Zo is de zorg- en ondersteuningsportefeuille van gemeenten toegenomen, is het daarvoor beschikbare budget fors gekort en staat de eigen kracht van burgers centraler dan ooit. Voor Ipse de Bruggen Maatwerk en Assist reden temeer om hun krachten te bundelen. Met de oprichting van het nieuwe bedrijf onderschrijven zij de noodzakelijke veranderingen in het sociale domein en laten zij zien dat het ook echt anders kan. Ipse de Bruggen Maatwerk werkt aan een innovatief en onderscheidend aanbod en zoekt nadrukkelijk de verbinding met andere spelers in het veld. Zodoende is zij in staat om burgers op maat te bedienen en tegelijkertijd besparingen te realiseren.

Zelfredzaamheid

Ipse de Bruggen Maatwerk wil meebouwen aan wijken die burgers in staat stellen actief mee te doen en gelukkig te zijn. Mensen met een verstandelijke, gedragsmatige of lichamelijke beperking hebben daar vaak extra ondersteuning bij nodig. “Wij zijn er voor iedereen die deze extra ondersteuning nodig heeft. Niet iemands beperkingen, maar juist zijn mogelijkheden nemen we daarbij als uitgangspunt. En deze verschillen van burger tot burger. Door de burger zelf alsook zijn familie en andere naasten nauw te betrekken, zijn wij in staat om de noodzakelijke ondersteuning op passende wijze invulling te geven.” Aldus Jeannet Schouten, directeur van Ipse de Bruggen Maatwerk. Het werkgebied van Ipse de Bruggen Maatwerk is Zuid-Holland.

Succesvolle start

Ipse de Bruggen Maatwerk en Assist startten hun samenwerking al in 2014. Veel aandacht is toen besteed aan de gemeentelijke aanbestedingen. Schouten: “Met alle gemeenten hebben we uiteindelijk een contract kunnen afsluiten. Een geweldige start van de samenwerking.” Nu, enkele maanden later, is de organisatie klaar om haar positie in de wijk te verstevigen. De toegevoegde waarde van Ipse de Bruggen Maatwerk komt daarbij met name tot uiting in haar kennis van de dienstverlening en haar relatie met gemeenten en maatschappelijke partners. Assist weet zich te onderscheiden op basis van haar organisatiemodel, dat de uitvoerende medewerkers op alle fronten faciliteert. Ger Henstra, operationeel directeur van Assist: “Door de backoffice af te stemmen op de dienstverlening en processen efficiënt in te richten, weten we kosten te reduceren en verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen. Daardoor zijn we snel en wendbaar.”

De toekomst

Schouten over de toekomst: “We zijn ambitieus en willen groeien. Zowel in het huidige werkgebied als daarbuiten. Daarnaast werken we hard aan onze dienstverlening, wat ongetwijfeld zal leiden tot nieuwe producten en diensten. Op die manier willen we de zorg vooruit blijven helpen.”

Deel dit artikel: