3-9-2016

ISO-certificering IdB Maatwerk

Onlangs heeft IdB Maatwerk, het samenwerkingsverband tussen Ipse de Bruggen en Assist, het ISO-certificaat behaald. Het bedrijf, dat zich richt op de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, laat daarmee zien dat het optimaal presteert in een markt die nog volop in ontwikkeling is. Een bevestiging van het harde werken.

Duidelijke uitgangspunten

De uitgangspunten voor de certificering waren duidelijk. Het moest een beproefde norm zijn, het proces diende snel te kunnen worden doorlopen in verband met de aankomende aanbestedingen en het certificaat diende een brede scope te hanteren met het oog op diensten en doelgroepen. De certificering diende bovendien te worden verricht door een ervaren en betrouwbare partij. “We zijn hierbij uitgekomen op ISO 9001:2008, een beproefde norm met een breed toepassingsgebied.” Aldus Jelle Heidema, beleidsadviseur bij IdB Maatwerk.

Gefaseerde uitvoering

In maart startte IdB Maatwerk daartoe met een proefaudit, waarna het voldoende tijd inplande om de aangetoonde aandachtspunten van opvolging te kunnen voorzien. “In juni is vervolgens een audit uitgevoerd op de documentatie. Deze audit gaf voldoende vertrouwen om een maand later over te gaan op de implementatie.”

In 2018 zal IdB Maatwerk overgegaan op ISO 9001:2015. Deze update is met name gericht op risicomanagement, bedrijfscontext en leiderschap. Een transitie-audit zal daartoe te zijner tijd worden uitgevoerd.

Deel dit artikel: