13-10-2017

Lessen over ondernemen

Er is volop reuring op de zorgmarkt. Op zowel financieel, organisatorisch als kwalitatief gebied zijn er uitdagingen te over. In dat kader organiseerde Assist een rondetafelgesprek met al zijn samenwerkingsverbanden.

Risicomanagement

De uitdagingen stellen het ondernemerschap van zorgaanbieders zwaar op de proef. Volgens Emanuel van Zandvoort, Partner Risk Advisory Services bij BDO en één van de deelnemers, is het managen van risico’s cruciaal. Zeker in een politiek gevoelige markt zoals de zorg. “Het is opvallend dat een groot aantal zorgaanbieders daarbij te veel nadruk legt op indirecte of – beter gezegd – vermijdbare risico’s. Met het oog op bijvoorbeeld veiligheid is het beheren van dergelijke risico’s belangrijk. De buitenwereld moet echter niet worden vergeten.” De risico’s met de grootste impact bevinden zich namelijk buiten de organisatie. Zoals de opkomst van technologie. Een risico is in dit geval ook een kans, mits zorgaanbieders zich inzicht verschaffen in de (on)mogelijkheden ervan. Van Zandvoort refereert daarbij naar de ‘Black Swan Theory’ van Taleb, waarin de zwarte zwaan symbool staat voor een onvoorspelbare gebeurtenis die achteraf aannemelijk wordt gemaakt. “Waar strategie bepalend is voor de toekomst van zorgaanbieders, daar krijgt het bij audits onvoldoende aandacht. Natuurlijk kunnen niet alle risico’s worden vermeden. Wel kan de impact van een risico worden beperkt. Denk dan vooral aan grondige marktanalyses, scenarioplanning en crisismanagement.” Het is volgens Van Zandvoort een taak van bestuurders om risicomanagement ter sprake te brengen en aan te geven hoeveel risico de organisatie financieel kan dragen. “Risico’s zijn niet per definitie slecht, maar dienen wel bewust en gecontroleerd te worden genomen.”

Zelforganiserend

Ingrid van der Veld, directeur van Zuyderland Thuiszorg, nam ons mee in het cultuurtraject dat zij begin 2015 startte. De thuiszorgaanbieder, een joint venture tussen Stichting Zuyderland Medisch Centrum en Assist, bestond toen al enkele jaren. Het was aan Van der Veld om de organisatie naar een hoger niveau te tillen. “De aanspraak ‘wijkverpleging’ was toen net van kracht en de druk op het volume en de tarieven nam toe. We stonden voor de opgave om onze organisatie hierop aan te passen. Onder andere door het invoeren van zelfsturende wijkteams.” Met een minimaal budget zocht Van der Veld naar creatieve oplossingen. Een aantal subsidiestromen bood ruimte om te investeren in de circa 30 wijkteams. “Ik ben pragmatisch van start gegaan, door medewerkers de ruimte te geven om met elkaar in gesprek te kunnen treden. Teamoverleggen brachten medewerkers dichter bij elkaar en maakten het bespreken van ‘oude pijn’ mogelijk. Als geen ander wisten zij aan te geven waar Zuyderland Thuiszorg in uitblonk en waar het de organisatie aan ontbrak. Samen hebben we vervolgens de kernwaarden van onze organisatie bepaald en ingebed in ons dagelijkse handelen.” Binnen de organisatie is cultuur een gesprek van alledag. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk en spreken elkaar aan op gedrag. Een enorme winst. Van zelfsturing is volgens Van der Veld echter geen sprake. “Ik heb het liever over zelforganiserende teams. Zelfsturing is een utopie, al is de weg ernaartoe goed.”

Lees ook het interview van Zorg aan Zet met Ingrid van der Veld.

Deel dit artikel: