11-7-2018

Minder VVT-organisaties in de rode cijfers

Waar in 2016 nog ruim een derde van de VVT-organisaties rode cijfers draaide, daar was dat in 2017 nog maar 19 procent. Sinds twee jaar is er sprake van een financieel herstel, maar de personeelstekorten lopen op. Dat hebben Intrakoop en Verstegen Accountants en Adviseurs becijferd na een analyse van 484 jaarverslagen.

De resultaten zijn gestegen van € 71 miljoen negatief in 2016 naar € 285 miljoen positief in 2017. Deze stijging kan mede worden verklaard door de eenmalige effecten van de in 2016 afgesloten cao. De VVT-organisaties die over 2017 een verlies rapporteerden, hadden in veel gevallen te maken met reorganisatiekosten. Ook de toenemende kosten van personeel 'niet in loondienst' heeft het resultaat over 2017 negatief beïnvloed. Veel organisaties hebben te maken met een te hoog ziekteverzuim, vacatures of een combinatie daarvan en zijn daardoor genoodzaakt relatief dure uitzendkrachten in te zetten. Door beperkt hogere tarieven, een toename van de productie en de extra Wlz-gelden zijn de opbrengsten met ruim 2 procent gestegen.

De positieve financiële resultaten van de sector ‘maskeren’ het feit dat de exploitatie van enkele segmenten binnen de VVT nog altijd niet kostendekkend is. De gepubliceerde jaarrekeningen bieden niet de informatie om dit nader te analyseren, maar bekend is dat de zorgexploitatie - en in het bijzonder de wijkverpleging - veelal verliesgevend is. Dat de totale exploitatie per saldo toch positief is, komt doordat de vergoeding voor kapitaallasten in het algemeen hoger is dan de werkelijke kapitaallasten.

Bron: Intrakoop en Verstegen Accountants en Adviseurs.

Deel dit artikel: