10-10-2017

Nooit meer werken met papier

In Nederland printen we nog steeds veel. Medewerkers drukken gemiddeld 16 pagina’s per dag af, zo blijkt uit onderzoeken. En de verwachting is dat hier de komende jaren nauwelijks verandering in komt. Als transitiepartner van zorgaanbieders bewijst Assist dat het ook anders kan: bits en bytes als alternatief voor papier. ‘People’, ‘planet’ en ‘profit’ gaan daarbij hand in hand.

People: anders denken, anders doen

Digitaal werken is een behoorlijke verandering voor medewerkers die gewend zijn aan het werken met papieren dossiers. Dit geldt in het bijzonder voor medewerkers die al jaren actief zijn in de zorg. “Volgens onze filosofie is zelfs het gebruik van geeltjes uit den boze”, zo vertelt Freek Korver, algemeen directeur van Assist. “Medewerkers moeten de oude manier van werken loslaten en de nieuwe manier van werken eigen maken. Dat kan alleen als we ze daarbij helpen. Applicaties moeten toegankelijk, eenvoudig in gebruik en van toegevoegde waarde zijn. Zodra medewerkers het nut ervan inzien en vooral ervaren, maken ze snel de omslag. Zeker als het ten goede komt aan de aandacht en zorg voor de cliënt.” Schoolverlaters blijken veel minder moeite te hebben met de digitale manier van werken. Sterker nog, ze zijn zo opgeleid en verwachten hetzelfde in de praktijk.

Planet: optimaliseren bedrijfsvoering

Bij het herinrichten van organisaties gaat Assist terug naar de basis. Van buiten naar binnen wordt de organisatie vervolgens vorm en inhoud gegeven, met de cliënt en zijn vraag als vertrekpunt. “ICT vervult daarbij een sleutelrol”, aldus Korver. “Als geen ander kunnen wij processen efficiënt inrichten en indien mogelijk automatiseren. Het verminderen van papierwerk is daarbij geen doel op zich, maar een bijkomend voordeel. De exacte besparing is moeilijk weer te geven. Maar als je uitgaat van gemiddeld 16 pagina’s per persoon per dag, dan is deze alles behalve beperkt." Onlangs greep Assist de 'Dag van de Duurzaamheid' aan om andere bedrijven te inspireren. "Mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu liggen namelijk voor het oprapen.”
 

Profit: toekomstbestendig werken

De voordelen van papierloos werken zijn groot. Denk alleen al aan de verwerking van gegevens, die dankzij digitale formats minder foutgevoelig en vele malen sneller is. Informatie is daardoor direct voorhanden. “We rusten onze medewerkers in de thuiszorg uit met een tablet. Daarmee kunnen ze gemakkelijk planningen, cliëntdossiers en protocollen digitaal inzien en bijwerken. Altijd en overal, uiteraard afhankelijk van de rechten die zij hebben. Afstemming met collega’s en de huisarts, die via beeldcontact zelfs kunnen meekijken, is bovendien alles behalve complex. En dankzij de automatische tijdsregistratie bij de cliënt thuis, houden medewerkers meer tijd over voor het daadwerkelijk verlenen van zorg.”

Volop voordeel voor de cliënt

Ook de cliënt plukt de vruchten van het digitale landschap. Dankzij Caren, een gratis online (communicatie)portaal. “Deze applicatie biedt de cliënt inzicht in zijn dossier en de mogelijkheid om met onze medewerkers te communiceren. Ook stelt het dierbaren van de cliënt in staat hun ondersteuning agendatechnisch op elkaar alsook op de thuiszorg af te stemmen. Zo bevordert Caren de zelfredzaamheid van de cliënt.” Van heimwee naar het papieren tijdperk is dan ook geen sprake. Digitaal werken is op alle fronten van toegevoegde waarde.

Deel dit artikel: