2-6-2017

Patstelling dreigt bij inkoop op kwaliteit

Kostenbeheersing is te belangrijk voor zorgverzekeraars bij de inkoop van eerstelijnszorg. Ze kopen vooral in op basis van kosten en tarieven en niet op basis van kwaliteit. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar eerste marktscan van de eerstelijnszorg.

De NZa vreest dat de focus op kostenbeheersing tegelijkertijd een uitholling van de kwaliteit oplevert. Ook stelt de autoriteit dat zorgaanbieders meer inzicht moeten geven in de kwaliteit van zorg die zij leveren en de ontwikkeling van richtlijnen. ‘De zorgverzekeraar kan hier dan ook beter op inkopen. Zorgverzekeraars willen niet op de stoel van de behandelaar zitten en hebben daarom op dit gebied een terugtrekkende beweging gemaakt’, schrijft de NZa. ‘Anderzijds komen zorgaanbieders niet snel genoeg over de brug. Als deze situatie niet verandert, dreigt er een patstelling.’ Volgens de NZa moeten zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars meer openheid geven, zodat er wederzijds vertrouwen ontstaat. De autoriteit is bereid om de regelgeving zodanig aan te passen dat dit voor beide partijen mogelijk wordt.

Samenwerking in de eerste lijn

Maar niet alleen kwaliteit is een belangrijk onderwerp in de marktscan, ook samenwerkingsverbanden komen aan de orde. Volgens de NZa wordt multidisciplinaire samenwerking steeds belangrijker, omdat de groep mensen die zorg nodig heeft uit meerdere disciplines steeds groter wordt. Maar brancheorganisaties merken dat pogingen tot samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars niet altijd goed uitpakken. Bovendien vinden ze de regelgeving en tariefstructuur van de NZa soms belemmerend. Reden voor de zorgautoriteit om de regelgeving opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen, zo blijkt uit een persbericht. Daarbij zal er ook meer ruimte komen voor de verschillende partijen om nieuwe ideeën in de praktijk te testen, voordat de bestaande bekostiging wordt aangepast.

Bron: Zorgvisie.

Deel dit artikel: