14-5-2018

Personeelsschaarste in de thuiszorg - Een ander verhaal

De media trekken alle registers open en de alarmbellen rinkelen. Zorgaanbieders komen handen tekort en professionals worden schaars.

Het aantal ouderen groeit harder dan de aanwas van vakkrachten. Niet bepaald gunstige vooruitzichten, zelfs niet nu het ministerie van VWS met honderden miljoenen over de brug komt voor extra personeel. Met geld alleen kom je er niet. Met een andere invalshoek wel. Vergeet de gebaande paden. Door het gangbare denken te doorbreken kun je een complex vraagstuk vanuit een nieuw licht bezien en nuanceren. Roy Smeets, Arnold van Burg en Vivianne Zeestraten zijn business consultants bij Assist, Maurice Koeken beleidsmedewerker. Zij discussiëren out of the box en wisselen ideeën uit. “Ga uit van de cliënt en richt processen anders in. Dan is personeelsschaarste een relatief begrip.”

Lees het gehele artikel.