8-7-2016

Proeftuin ‘Verzorgd Thuis’

Oudere bewoners in een aantal wijken van Zoetermeer doen tot eind 2017 mee met de proeftuin ‘Verzorgd Thuis’. Zij krijgen te maken met een vaste medewerker van Fundis, die hen de ondersteuning geeft die zij op dat moment nodig hebben. Zorgaanbieder Fundis, de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben hierover gezamenlijk afspraken gemaakt.

Verbreding takenpakket

Het gaat om ouderen die zelfstandig thuis wonen, maar dit alleen kunnen door verschillende vormen van ondersteuning. Ondersteuning die voorheen werd verleend door verschillende professionals en vanuit verschillende organisaties. “Voor de betrokken medewerkers van Fundis verandert hun werk”, licht directeur Peggy van der Koelen toe. “Zij krijgen een bredere taak door de combinatie van signalering, huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging. Zodoende kan er meer op uitkomst dan op productie worden gestuurd. Met de proeftuin willen we aantonen dat dit leidt tot een hogere effectiviteit en efficiëntie.”

Langer thuis wonen

Het uitgangspunt is 'doen wat nodig is' in plaats van 'doen wat mag'. Er wordt gewerkt vanuit één ondersteuningsplan en alle cliënten staan onder supervisie van een wijkverpleegkundige. Isabelle Vugs, wethouder Zorg en Welzijn: “We verwachten dat er door deze manier van werken meer rust in de ondersteuning ontstaat en de bewoner meer aandacht krijgt. Ook kan de gezondheid beter in de gaten worden gehouden en kan er sneller aan de bel worden getrokken. Het zou mooi zijn als cliënten hierdoor langer thuis kunnen blijven wonen.”

Deel dit artikel: