21-9-2016

Proteion en Assist starten uniek facilitair bedrijf

Na een intensieve en constructieve voorbereiding, hebben Proteion en Assist onlangs hun handtekening gezet onder een langdurige facilitaire samenwerking: Proteion Facilitaire Services. Een uniek concept vormt het fundament van dit nieuwe bedrijfsonderdeel.

Met de oprichting van Proteion Facilitaire Services kiest Proteion duidelijk positie en organiseert het de facilitaire dienstverlening aan zijn bewoners op basis van inkoop en regie. Productiegedreven diensten – denk daarbij aan het bereiden van maaltijden en verzorgen van textiel – worden niet langer zelf geleverd, maar centraal ingekocht en geregisseerd. Diensten waarbij contact met bewoners is gemoeid, blijven in het kader van service bewust in eigen beheer. De uitgaven worden daarbij volledig afgestemd op de feitelijke vergoeding vanuit de zorgzwaartepakketten. Het resultaat: een totale kostenbesparing van 20% en verbetering van de kwaliteit. Proteion geeft zodoende een passend antwoord op de veranderende vraag naar zorg en ondersteuning. En dankzij een sterk concurrerend aanbod, kan het bovendien een verbinding maken met de bewoners in de wijk.

Net als thuis

Waar de facilitaire dienstverlening op financieel vlak nadrukkelijk wordt gescheiden van de zorg, daar is het in de uitvoering juist complementair aan de zorg. In het nieuwe bedrijfsonderdeel snijdt het mes namelijk aan twee kanten. De kosten dalen, terwijl bewoners van echt maatwerk kunnen worden voorzien. “Verschillen in zelfredzaamheid en financiële mogelijkheden dwingen bewoners tot het maken van keuzes”, aldus Raoul Bakkes, directeur van Proteion Facilitaire Services. “Dankzij de regieorganisatie kunnen we deze keuzes straks op individueel niveau van invulling voorzien. Of het nu bewoners met een indicatie, hurende bewoners of bewoners in de wijk betreft: flexibiliteit is de maatstaf.” Servicemedewerkers verzorgen de overdracht van facilitaire diensten en zijn het vertrouwde gezicht voor de bewoners.

Organisatiemodel

De regieorganisatie is vormgegeven conform het organisatie- en ICT-model van Assist. “Ons model maakt het mogelijk om tegen minimale kosten maximaal te presteren”, zo geeft Ger Henstra, operationeel directeur van Assist, aan. “Het vermindert de bureaucratie en bevordert de procesgang, zonder daarbij aan kwaliteit te verliezen. Sterker nog, we zetten er onze medewerkers juist mee in hun kracht. Zo is elke servicemedewerker uitgerust met een PDA, die hem of haar ondersteunt bij de uitvoering van werkzaamheden alsook de basis vormt voor de registratie en facturatie. Er blijft daardoor meer tijd over voor de bewoner. En door continu inzicht in de facilitaire productie, kunnen we te allen tijde gericht bijsturen.”

Toekomstbestendig

Het is een reële verwachting dat het extramuraliseren van zorg op termijn ook de bewoners met een relatief zware zorgvraag treft. Met het nieuwe bedrijfsonderdeel, dat op 1 januari 2017 operationeel zal zijn, is Proteion echter klaar voor de toekomst en kan het zijn verantwoordelijkheid in de wijk blijven nemen.

Deel dit artikel: