4-9-2018

Rendement zorg stijgt ten koste van personeel

Na een periode van vier jaar met dalende rendementen in de zorg is in 2017 voor het eerst weer sprake van een toename tot 1,8%. Daarbij valt op dat het verzuim met 5,7% en het personeelsverloop met 13,3% hoger zijn dan de afgelopen vijf jaren. Dit blijkt uit de 'Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2018' van EY.

Hoewel de terugval van het rendement naar 1 procent in 2016 een duidelijke aanwijsbare oorzaak had, namelijk nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag, is volgens EY de herstelbeweging in 2017 groter dan het drukkende effect van die nabetaling. Dat het rendement na jaren van daling weer een stijgende lijn vertoont, heeft meerdere redenen. Ten eerste stelde het kabinet in 2017 eenmalig extra middelen beschikbaar voor de ouderenzorg en de jeugdzorg. De tweede reden voor de groei is dat afboekingen op het vastgoed historisch laag zijn en veel instellingen hun vastgoed met winst hebben weten te verkopen. Ten slotte is er veel minder dan in de afgelopen jaren sprake van reorganisatiekosten. Zorgorganisaties plukken daar nu de financiële vruchten van, maar het vertaalt zich nog niet in een daling van werkdruk en ziekteverzuim.

Bron: EY.

Deel dit artikel: