15-5-2017

Stabiliteit door flexibiliteit

De verbintenissen tussen zorgaanbieders en hun medewerkers worden steeds flexibeler. Waar het aandeel vaste contracten daalt, daar stijgt het aandeel tijdelijke contracten en uitzendwerk. Ook is er een toename van het aantal ZZP’ers. Een ontwikkeling die zowel voor- als nadelen kent.

Zorgaanbieders geven aan met dergelijke verbintenissen beter in te kunnen spelen op schommelingen in de zorgvraag. Ook bevorderen zij de uitwisseling van kennis en kunde en maken zij het werk dynamischer. De betreffende medewerkers zijn daarentegen minder bekend met de normen en waarden van de zorgaanbieder en kennen een onzeker werkbestaan. Bovendien dient te worden voorkomen dat cliënten, die veelal in een onzekere situatie verkeren, steeds andere gezichten zien. “Wat te doen?” vraagt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zich in zijn onderzoeksrapport ‘Voor de zekerheid’ af.

Een verschil in definitie

Door de continu veranderende zorgvraag en het toenemende aantal vacatures zien zorgaanbieders zich voor een grote personele uitdaging gesteld. Hoe zorgen zij voor een juiste balans tussen vraag en aanbod? Flexibiliteit is wel degelijk de oplossing, mits het op de juist manier wordt georganiseerd. Intern en met vaste contracten welteverstaan. In de publieke opinie wordt flexibiliteit echter dikwijls verbonden aan tijdelijke arbeidsrelaties, al dan niet op basis van (dure) externe inhuur. Onterecht. Assist bewijst dat het ook anders kan.

Vraag en aanbod in balans

Roy Smeets, conceptmanager bij Assist: “Conform ons concept brengen we alle flexibel inzetbare medewerkers van een zorgaanbieder onder in één centrale pool. Zorgaanbieders kunnen hun vaste bezetting daardoor terugbrengen tot 70 procent van de benodigde capaciteit. De overige 30 procent wordt namelijk ingevuld vanuit de centrale pool en ingezet tijdens piekmomenten of bij verstoringen in de vaste bezetting. De inzet van deze medewerkers wordt daartoe over afdelingen en locaties heen georganiseerd: daar waar het werk is.”

Benutten arbeidspotentieel

“De flexibel inzetbare medewerkers hebben een vast contract, maar bepalen zelf hoe vaak en wanneer zij werken”, vervolgt Smeets. “Dit biedt hen niet alleen vrijheid en zekerheid, maar ook perspectief. Zij kunnen hun werk immers altijd afstemmen op veranderingen in de privésfeer.” Ideaal voor studenten, jonge ouders of oudere medewerkers die een verhoogd risico lopen op overbelasting. “Ons concept kan derhalve prima worden ingezet als arbeidsmarktpropositie. Zeker nu er sprake is van een enorme krapte op de arbeidsmarkt.”

Deel dit artikel: