23-8-2017

Sterk verband tussen financiële positie en ervaren kwaliteit

De ervaren kwaliteit is in grote verpleeghuizen met financiële problemen aanzienlijk minder. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG.

Leiderschap is de bepalende factor voor de kwaliteit van verpleeghuizen, dat was althans de insteek van het KPMG-rapport 'Van goed naar geweldig leiderschap'. De conclusie werd dankbaar omarmd door de IGZ, die in haar toezicht van ‘goed bestuur’ een speerpunt heeft gemaakt. KPMG onderzocht welke factoren verklaren waarom het ene huis goed presteert en het andere niet. Daarbij keken de onderzoekers naar de bedrijfsvoering, de organisatiecultuur en de organisatiestructuur.

Ontevreden bewoners

Opvallend is dat het duidelijke verband tussen de financiële positie en de kwaliteit in het rapport geen prominente plek heeft gekregen. Voor de bedrijfsvoering onderzocht KPMG het aantal locaties, de overhead, de personeelskosten en de financiële positie. Bij al deze factoren is er nauwelijks een betekenisvol verband, behalve bij de laatste. Tussen de financieel gezonde verpleeghuizen en de huizen die kampen met forse financiële problemen zit 1,5 punt verschil in ervaren tevredenheid. Als maat voor kwaliteit gebruikt KPMG de waarderingen van cliënten op Zorgkaart Nederland. Het verschil doet zich met name voor bij zorgorganisaties met een omzet van 50 miljoen euro of meer. "Een betere financiële score correleert (alleen) voor de grotere zorgorganisaties met een hogere kwaliteit, maar het effect is relatief klein", schrijven de onderzoekers.

Sterk verband kwaliteit en financiën

Gezondheidseconoom Xander Koolman begrijpt niet zo goed waarom deze bevinding niet duidelijk naar voren wordt gebracht. "Onderzoekers kijken al vele jaren naar effecten van allerlei factoren op de ervaren kwaliteit. Meestal vinden we niets of geen relevante verschillen. In eerder onderzoek van de Vrije Universiteit, samen met de Celsus Academie, vonden wij een zwak verband tussen financiële gezondheid en patiëntervaringen. Dat was enkele jaren geleden, toen de financiële problemen bij een deel van de huizen nog niet zo ernstig en langdurig waren. Zo’n sterk en betekenisvol effect als KPMG nu heeft gevonden, kom je zelden in onderzoek naar de kwaliteit van verpleeghuizen tegen. Ook KPMG vindt bij schaalgrootte en omvang van de overhead nauwelijks verband met de ervaren kwaliteit. Maar het geobserveerde verschil in tevredenheid van bewoners als gevolg van de variatie in financiële gezondheid maakt erg veel uit. Dat is vaak het verschil tussen klagende en tevreden bewoners en mantelzorgers, en uiteindelijk ook medewerkers."

Bron: Zorgvisie.

Deel dit artikel: