31-3-2016

STMG vitaliseert thuiszorg

“We hebben STMG van de ondergang gered. Als dat geen vitaliseren van werk en zorg is”, grapt Ger Henstra, operationeel directeur Assist, de nieuwe missie van Vebego aanhalend. In het voorjaar van 2015 nam Assist een groot deel van de thuiszorgactiviteiten en alle huishoudelijke hulpactiviteiten over van de Gelderse Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG).

Met die 100% overname zet Assist een flinke stap in de zorg. Ger: “Een enorme kans om onze visie op de thuiszorg in de praktijk te brengen.” Wat die visie inhoudt? Meer slagkracht door een ingrijpende reorganisatie van de backoffice en beter functionerende zelforganiserende teams in de wijk: daar waar het werk gedaan moet worden. “Voor STMG betekende dit bijvoorbeeld dat we ‘op kantoor’ afscheid moesten nemen van collega’s.”

“Daar staat tegenover dat we gelukkig wel alle uitvoerende medewerkers – thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen en huishoudelijke hulpen – hebben kunnen behouden”, voegt Ger, die als operationeel directeur de overname in gang zette, toe.

Snel helderheid scheppen

“Neemt niet weg dat we een verdrietige tijd achter de rug hebben”, blikt Daniëlle Santen, per 1 augustus 2015 directeur/bestuurder, terug. “Een overname veroorzaakt begrijpelijkerwijs enorme onrust onder het personeel. Aan ons de taak zo snel en zorgvuldig mogelijk helderheid te scheppen.” En die helderheid kwam er. Voor STMG ligt de toekomst in een gestroomlijnde organisatie met medewerkers die weer doen waarvoor ze zijn opgeleid: zorg verlenen. Daniëlle: “Om de teams in de wijk echt zelforganiserend te maken, hebben we ze vergroot. Zo is er meer ruimte om binnen de kaders te kunnen opereren en is het team flexibeler wanneer een collega ziek is of met verlof. Ook hebben we de rol van de wijkverpleegkundige weer ‘ouderwets’ belangrijk gemaakt.”

“In plaats van zitten achter een bureau, staat de wijkverpleegkundige in de nieuwe organisatie met beide benen in de wijk. De wijkverpleegkundige is weer het gezicht naar de cliënt, huisarts en het ziekenhuis.”

Terugdringen bureaucratie

“Door collega’s uit te rusten met een mobiele telefoon en iPad, rekenen we verder ook af met omslachtige bureaucratische processen”, vult Ger aan. “Zo registreren onze collega’s, bij aankomst bij de cliënt, nu zelf hun uren door met de telefoon de cliëntpas te scannen. En dankzij de iPad hebben alle teamleden, mantelzorgers én cliënten voortdurend inzicht in het dossier. Ook is het mogelijk zorgplannen digitaal in te vullen en ter plekke door de cliënt te laten ondertekenen.”

“Dit scheelt zo veel telefoontjes, ritjes naar kantoor en het heen-en-weer sturen van poststukken.”

De nieuwe manier van werken vraagt wel een cultuuromslag. Daniëlle: “Cliënten zijn de voorbije decennia in zekere zin ‘gehospitaliseerd’. Gewend dat er iemand van de thuiszorg langskomt om een steunkous aan te trekken. Nu krijgen zij de hulpmiddelen van ons om dat zelf te doen. Niet alleen voor cliënten, ook voor de thuiszorgmedewerker is dat soms nog even wennen. Die moet echt leren het oude denken los te laten. In plaats van pleisters plakken, moeten we meer zoeken naar structurelere oplossingen waarbij de cliënt in regie is.”

Alles went

Zoals voor meer zaken in het leven geldt: alles went. Daniëlle: “Sterker nog, geen enkele collega wil zijn iPad meer kwijt. De voordelen zijn zo groot.” En er is meer goed nieuws. Ger: “Bij de overname op 1 april 2015 draaide STMG structureel een fors verlies. Ik ben er dan ook enorm trots op dat we 2015 afsluiten met een minimaal verlies en in 2016 kunnen toewerken naar een gezonde, rendabele organisatie. Hét bewijs dat ons organisatiemodel werkt: kwalitatief hoogwaardige zorg tegen concurrerende tarieven.”

Dromen

En als hij dan nog even mag dromen… “Met ons organisatiemodel vitaliseren we de zorg in de wijk. Maar hoe prachtig zou het zijn als we hele wijken vitaliseren? Dat we actief zijn in de zorg, het publieke domein en bij particulieren? Daar fantaseer ik over. Hoe kunnen we van STMG een veel breder servicebedrijf maken? Denk aan een bedrijf dat ook maaltijden rondbrengt, kozijnen schildert en tuinen onderhoudt in de wijk. Of waarvan medewerkers gewoon eens een kopje koffie gaan drinken of een spelletje gaan spelen bij eenzame cliënten. Binnen Vebego hebben we de diensten én de mensen. Neem alleen al de medewerkers van onze SW-bedrijven. Dat moet met een beetje aandacht en zorg toch uitstekend samen te brengen zijn? Want als vitaliseren ergens om draait is het wel aandacht. Daar bloeit alles van op.”

Deel dit artikel: