29-3-2018

Vebego benoemt directeur a.i. Assist

Op 19 maart jl. is Gerard Marinus gestart als directeur a.i. van Assist, onderdeel van Vebego International. In deze functie volgt hij Freek Korver op, die niet meer werkzaam is bij Vebego.

Gerard zal de ingezette koers van Assist voortzetten en met de organisatie en haar stakeholders een aanscherping van de strategie voor de komende jaren uitstippelen.

Deze aanscherping is gericht op het vergroten van de zichtbaarheid en groei, met een duidelijke maatschappelijke rol: het leveren van toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen voor de klant. De brede zorgervaring van Gerard draagt bij aan zijn focus: "Kwalitatief goede zorg leveren en mensen in beweging krijgen vanuit samenwerking, verbinding en vertrouwen." De afgelopen jaren was Gerard bestuurder a.i. bij dochterbedrijf STMG en sinds 1 februari jl. is hij bestuurder van de joint venture Archipel Thuis. Vanuit deze functies kent hij de organisatie en dienstverlening van Assist goed. Ook heeft Gerard diverse directiefuncties in zowel de intra- als extramurale zorg vervuld.

Gerard heeft een zorgachtergrond en studeerde ‘Gezondheidswetenschappen’. "De zorg heeft mij nooit meer losgelaten. Na mijn tijd als verpleegkundige ging ik leidinggeven. Ik deed ervaring op in zowel commerciële als non-commerciële takken van de zorg. Ik heb een positieve blik en zie altijd kansen en mogelijkheden. Dat is ook de rode draad in mijn loopbaan. Mijn zorghart klopt nog steeds en het leveren van kwalitatief goede zorg staat dan ook altijd voorop. Ik ben mensgericht en inhoudsgedreven, met een duidelijke focus op het resultaat."

Deel dit artikel: