26-10-2017

Veerkracht bij STMG

Begin 2015 zit de oudste thuiszorgorganisatie van Gelderland in zwaar weer. Assist neemt het verlieslijdende STMG in april dat jaar over. Nu, tweeënhalf jaar later, komt een positieve begroting in zicht en kijkt STMG vooruit. Hoe kwam die omslag tot stand en hoe ziet de toekomst van STMG eruit?

Reorganisatie

Na de overname door Assist maakte STMG een forse reorganisatie door. Een deel van het werkgebied werd afgestoten en door slimme ICT-toepassingen nam het aantal backoffice medewerkers af. Verpleegkundigen en verzorgenden gingen werken in zelforganiserende teams, ondersteund door moderne technologie zoals iPads. Er werd hard gewerkt om van STMG weer een financieel gezond bedrijf te maken. In de tussentijd veranderde er veel op het gebied van zorg en welzijn. STMG zag de tarieven voor thuiszorg en hulp bij het huishouden dalen, terwijl de loonkosten als gevolg van cao-ontwikkelingen stegen. Daarnaast werd de zorg voor klanten steeds complexer. Desondanks slaagt STMG in haar missie om financieel een gezonde basis te leggen voor de toekomst.

Koers bepalen

Gerard Marinus, sinds maart 2017 directeur-bestuurder a.i. van STMG, zegt hierover het volgende: “Onze medewerkers hebben enorme veerkracht getoond. Hun passie voor het vak en de klanten zorgde ervoor dat onze klanten ook in de roerige tijden tevreden bleven en we doelmatige zorg leverden. De kwaliteit van de zorg bleef onverminderd hoog, met als kroon op het werk een ISO-certificering. Door het harde werken kwam begin 2017 langzaam een positieve begroting in zicht. Er kwam ruimte om de focus te verleggen van overleven naar het uitstippelen van een koers voor de komende jaren. We willen toe naar een toonaangevend STMG in 2020, waarbij onze persoonlijke aandacht voor de klant ons drijft en we toegevoegde waarde leveren aan de kwaliteit van zijn of haar leven, gesteund door de bijbehorende diensten. STMG wil de verbinder zijn in het netwerk van zorg en welzijn rondom de klant en we zien een brede maatschappelijke rol voor ons weggelegd. Gemeenten, zorgverzekeraars en andere samenwerkingspartners vragen ons om een voortrekkersrol te pakken op brede thema’s zoals eenzaamheid. En die handschoen pakken we graag op.”
 

Vitaliseren

“De vitaliteit van onze medewerkers krijgt de komende jaren veel aandacht. Door te investeren in ontwikkeling en groei kunnen zij hun rol in onze maatschappij nog beter vervullen en vergroten we het werkplezier.” De doelstelling is duidelijk. Maar STMG is er nog niet. Marinus: “We zullen de komende tijd stappen moeten maken om de zelforganisatie van de teams te verbeteren en onze medewerkers in hun dagelijkse werk te faciliteren. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om creatieve oplossingen. Bovendien staan we als gehele sector voor de uitdaging om kostendekkende tarieven uit te onderhandelen met verzekeraars en gemeenten. Kortom: we zijn op de goede weg, maar er zijn ook nog veel uitdagingen. De enorme veerkracht die in dit bedrijf zit, maakt dat ik de toekomst voor STMG vol vertrouwen tegemoet zie.”

Deel dit artikel: