2-11-2016

Wijkverpleging wijst nieuwe bekostiging af

Zorgaanbieders van wijkverpleging willen geen bekostiging op basis van zorgprofielen. Ze willen de uitkomsten van wijkverpleegkundige interventies vergelijken en die gebruiken als basis voor een nieuwe bekostiging.

Opstellen routekaart

Wijkverpleging In Versnelling (WIV) en het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) bundelen hun krachten om samen een routekaart voor de wijkverpleging op te stellen. Over de bekostiging op basis van zorgprofielen schrijven ze: "Dat is een ongewenste situatie. In plaats van de prestaties verpleging en verzorging krijgen we straks prestaties voor doelgroepen. Dat gaat een nieuw soort fragmentatie opleveren."

Interventies en uitkomsten

De zorgaanbieders leggen in hun visie de nadruk op het werk van verpleegkundigen. Verpleegkundige interventies zijn in hun visie veel bepalender voor de uitkomsten dan de diagnose bij de intake. Die is eenmalig, terwijl het verpleegkundig proces juist een cyclus is. Elke interventie heeft gevolgen voor de uitkomsten. De meeste zorgaanbieders registreren de interventies en uitkomsten in het systeem Omaha, zodat ze makkelijk kunnen vergelijken. Zo kunnen ze vaststellen welke interventies bij bepaalde aandoeningen en doelgroepen tot de beste uitkomsten leiden. "Dat is dus evidence based. We krijgen zo ook waardevolle informatie over de verschillende doelgroepen en geografische verschillen."

Bron: Zorgvisie.

Deel dit artikel: