20-2-2018

Zonnehuisgroep Noord in transitie

Eind 2016 startte Zonnehuisgroep Noord een ingrijpend verandertraject. Te hoge kosten en een dalend aantal cliënten hadden de toekomst van de Groningse zorgaanbieder in gevaar gebracht. In nauwe samenwerking met Assist werd een verbeterplan opgesteld en tot uitvoering gebracht. Welke voortgang is inmiddels geboekt?

Een nieuwe structuur

Met een nieuwe inrichting van de organisatie legden Zonnehuisgroep Noord en Assist de basis voor verbetering. Elk type dienstverlening werd georganiseerd in een aparte eenheid, afgestemd op zijn specifieke kenmerken en gebruik makend van de best passende ICT. In alle eenheden, van het vastgoed tot en met de thuiszorg, kan daardoor focus worden aangebracht. Een ingreep die ook is doorgevoerd in de begrotingssystematiek (activity based costing). Het verkregen inzicht in omzet, kosten en resultaten per eenheid maakt gerichte sturing mogelijk.

Verlaging van kosten

Door het dalende aantal cliënten was de omzet van Zonnehuisgroep Noord fors gedaald. De indirecte organisatie was hier echter niet op aangepast. Het reorganiseren van de backoffice leidde dan ook direct tot een daling van de kosten. Het aantal FTE werd gereduceerd met een vijfde en zal, na het doorvoeren van een efficiëntieslag, nog verder worden teruggebracht. Ook de materiële kosten werden onder handen genomen. Zo werd het vastgoed afgestoten en is geen enkele locatie meer in eigen beheer.

Veranderende zorgvraag

Om tot een juiste teamsamenstelling in het zorgproces te komen, intensiveerde Zonnehuisgroep Noord zijn interne opleidingsprogramma en ging het actief werven. De toenemende vraag naar zorgverleners met een hogere deskundigheid dient daarmee van een antwoord te worden voorzien. Een uitdaging, gezien de krapte op de Groningse arbeidsmarkt. Voor de personele inzet implementeerde Zonnehuisgroep Noord de ‘Werkbalans-tool’ (ActiZ), waarmee het zijn zorgverleners zo veel mogelijk in hun kracht zet.

Alle hens aan dek

Het verandertraject vraagt het uiterste van alle medewerkers. Zowel de indirecte medewerkers als de zorgverleners zijn onderdeel van de zogenoemde ‘expeditie’. Met begeleiding van coaches dragen zij allen bij aan de noodzakelijke omslag, ieder vanuit zijn of haar eigen expertise. Het is nu mede aan Nienke Ybema, die begin dit jaar werd aangesteld als bestuurder van Zonnehuisgroep Noord, om de organisatie verder vorm te geven. Zo zal haar aandacht onder meer uitgaan naar het doorvoeren van zelforganisatie, het aanpakken van verzuim, het herinrichten van de facilitaire dienstverlening en het outsourcen van de ICT. Zodanig, dat Zonnehuisgroep Noord zijn cliënten van maatwerk kan blijven voorzien.

Deel dit artikel: