27-3-2017

Zorg en bedrijfsvoering Zonnehuisgroep Noord passend bij cliëntvraag

De omvang en kwaliteit van de medewerkers wordt de komende twee jaren verder afgestemd op de cliëntvraag.

Mensen met een zorgvraag wonen langer thuis met thuiszorg. Hierdoor daalt de vraag naar verzorgingshuiszorg en worden verzorgingshuizen gesloten. Zonnehuisgroep Noord wordt daardoor kleiner en zal haar bedrijfsvoering moeten aanpassen. Er wordt gestreeft naar een maximale overhead van 9% in 2019. Assist ondersteunt Zonnehuisgroep Noord met het realiseren van deze doelstelling.

Bron: Zonnehuisgroep Noord.

Lees het gehele artikel.

Deel dit artikel: