29-1-2018

Zorginstellingen in groten getale verliesgevend

Van alle instellingen in de grootste zorgsectoren draaide 30 procent verlies in 2016. In 2015 was dit nog 24 procent. Dat meldt het CBS.

Lager resultaat

De VVT heeft met 39 procent het hoogste aantal verliesgevende instellingen. Daarna volgen de GGZ (25 procent) en GHZ (16 procent). Alleen onder ziekenhuizen nam het percentage verliesgevende instellingen af (10 procent). Het CBS heeft de cijfers gebaseerd op het resultaat vóór belastingen van de instellingen. Bij alle sectoren was dit resultaat lager dan een jaar ervoor. De VVT schoot als enige sector in de min, met een negatief resultaat van 65 miljoen euro. Ziekenhuizen presteerden het best. Zij behaalden een positief resultaat van 458 miljoen euro.

Stijgende kosten

Instellingen in de vier sectoren kregen volgens het CBS te maken met bedrijfskosten die sterker stegen dan de bedrijfsopbrengsten. Zo hakte de verrekening van de onregelmatigheidstoeslag er fors in. De bedrijfskosten stegen het hardst in de VVT. De werkgelegenheid in deze sector daalde echter met 2,4% ten opzichte van 2015. De GGZ en ziekenhuizen zagen een daling van minder dan een half procent ten opzichte van 2015. Alleen in de GHZ nam de werkgelegenheid toe. Daar werden tweeduizend voltijdbanen gecreëerd.

Bron: Zorgvisie.

Deel dit artikel: