Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Banner Apple
23-03-2021

Volop vertrouwen in corona-aanpak management; toch verzuimgolf verwacht

Op 27 februari 2020 kreeg Nederland te maken met de eerste coronabesmetting. Een jaar later staat de teller op ruim een miljoen. En al die tijd stonden zorgprofessionals in de frontlinie van deze ongekende pandemie. Nog steeds is de druk op de medewerkers enorm. De impact was en is niet alleen voelbaar op de corona-afdelingen van de ziekenhuizen. Ook in de ouderenzorg, de thuiszorg en de gehandicaptenzorg kleurt de pandemie het dagelijkse doen en laten. Assist Zorg onderzocht hoe zorgmedewerkers in de ‘care’-sector deze crisis vanaf februari 2020 tot en met januari 2021 beleefden. Hierbij valt vooral op dat het vertrouwen in het management de afgelopen twaalf maanden gegroeid is. Maar tevreden achteroverleunen zit er voor de managers niet in: op basis van de cijfers verwacht Assist Zorg dat verzuim onder zorgprofessionals de komende maanden toeneemt…

Assist Analytics, een onderdeel van Assist Zorg, doet maandelijks onderzoek naar werkbeleving en betrokkenheid onder duizenden zorgprofessionals. Dit gebeurt door via representatieve steekproeven steeds een groep medewerkers te vragen een korte enquête in te vullen. Deze onderzoeken vonden al plaats voor de coronacrisis. Vanaf de start van de pandemie zijn ze aangevuld met vragen over de coronacrisis. ‘We kunnen hierdoor dus nauwkeurig meten hoe zorgprofessionals deze crisis beleven, wat er goed gaat en waar de ruimte ligt voor verbetering’, vertelt Yvonne Biemans, algemeen directeur bij Assist Zorg. Assist Analytics heeft onlangs de onderzoeksresultaten vanaf februari 2020 tot en met januari 2021 geanalyseerd. De focus hierbij lag op de beleving van zorgprofessionals uit de ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, WMO en schoonmaak in de zorg. Gegevens uit de cure-sector (ziekenhuizen) zijn hierin niet meegenomen.

Wat ging goed?

Wat kunnen we uit het onderzoek opmaken? Allereerst zien we dat een sentiment van saamhorigheid en ‘samen de schouders eronder’ aan het begin van de crisis zorgde voor een grotere betrokkenheid. Tijdens de eerste golf werd nog geklapt voor de zorgprofessionals en dat heeft een duidelijk effect gehad op onderwerpen als trots en waardering. Vergeleken met eerdere metingen zagen we hier in de eerste maanden van de pandemie een duidelijke verbetering. Een ander, wat meer opvallend resultaat van het onderzoek is dat zorgprofessionals tijdens het afgelopen jaar steeds meer vertrouwen kregen in hoe het management van de organisatie omgaat met de crisis. Aan het begin van de eerste golf had ruim de helft van de medewerkers vertrouwen in het management; in december zelfs 77,8%. Het lijkt erop dat het management van organisaties in de loop van de crisis de situatie beter onder controle heeft gekregen. En dat terwijl het vertrouwen in de aanpak van onze regering juist steeds verder daalt. Uit recente cijfers blijkt dat nog maar 41% van de Nederlandse bevolking vindt dat onze overheid de juiste koers vaart…

Wat moet beter?

Bij het onderzoek kregen de deelnemers ook vragen over toenemende werkdruk en vermoeidheid, balans tussen werk en privé, lichamelijke en mentale belasting en energie. Na de zomer zagen we de toegenomen betrokkenheid tijdens de eerste golf weer ook teruggaan naar normaal. Dit kan samenhangen met negatieve sentimenten en polarisatie in de samenleving en moeizame onderhandelingen over structurele salarisverhogingen. ‘Vooral vanaf december blijkt het zorgpersoneel te worstelen met de druk en het gebrek aan energie’, voegt Yvonne Biemans toe. ‘Uit eerdere onderzoeken weten we dat deze onderwerpen samenhangen met verzuim. Hoe lager de scores op deze onderwerpen, hoe hoger het verzuim. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat het verzuim onder zorgprofessionals komende maanden zal toenemen. En daarmee dus de druk op het overgebleven personeel. Dat is een zorgelijke trend.’

Monitoren én gericht bijsturen

Willen we de trend van het toenemend verzuim keren, moet dit hoog op de managementagenda staan. Om goed aan het stuur te blijven zitten, moet de betrokkenheid van zorgprofessionals nauwgezet worden opgevolgd. Door hoog frequent onder medewerkers de tevredenheid te meten, wordt inzichtelijk hoe zij hun werk beleven en waar ruimte ligt voor verbetering. Dankzij deze inzichten kunnen gerichte interventies worden genomen, gebaseerd op feiten, om verder verzuim tegen te gaan, zodat de zorg niet bezwijkt onder de verhoogde werkdruk.

Meer weten?

Neem dan contact op met Arnold van Burg, business consultant Assist Zorg via 088 0990 820 of vul ons contactformulier in.

Meer nieuws

Banner Booklet Alt
Assist Analytics

Assist Analytics voorspelt

3 min.
Banner Rock Pile Alt
ZZP, Arbeidsmarktkrapte, Zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers gaan steeds vaker als zzp’er aan de slag

1 min.
Banner Vegetable Bowl
Vierstroom Hulp Thuis

Nieuwe aansturing Vierstroom Hulp Thuis

1 min.