Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022

Regiemodel

Transformeren in de zorg van morgen

Een toenemende zorgvraag. Tekorten aan financiële en personele middelen. Het zijn twee ontwikkelingen die in de nabije toekomst het zorgstelsel onder druk zetten. Om overbelasting te voorkomen, is radicale transformatie van het zorglandschap noodzakelijk. Alleen dan kunnen gemeenten samen met verzekeraars en zorgaanbieders ook in de toekomst grip behouden op kwaliteit en kwantiteit van ondersteuning en maatwerkvoorziening. Voor hen heeft Assist Zorg een efficiënt organisatieconcept ontwikkeld: het Regiemodel. Betrokken partijen richten hierbij samen met Assist Zorg een regieorganisatie op die als nieuw en gezamenlijk rechtspersoon alle zorg in het kader van de Wmo en JW aanstuurt. Onafhankelijk en met het benodigde ondernemerschap, executiekracht en een kritische blik.

Banner Basketball

Meerwaarde voor gemeente, zorgaanbieders én de burger

Het regiemodel heeft voor alle betrokken partijen meerwaarde. Zo kunnen bij dit model de huidige partijen blijven bestaan. Organisaties blijven daarmee in hun kracht staan; bestaande specialismen/kwaliteiten worden geborgd. Verder is de toetreding tot de regieorganisatie open. Dit maakt het mogelijk partijen die de propositie richting burgers en gemeente kunnen versterken en verbeteren, te incorporeren. Het model van Assist laat op deze manier ook ruimte toe voor innovatie van buiten. Ook verhoogt het model de samenwerking tussen de zorgaanbieders. Waardoor de zorgbehoevende burger nog meer kan rekenen op de best denkbare zorg. Verdere voordelen:

 • Beperkt het financiële risico van de gemeente
 • Ontzorgt de gemeenten, 1 aanspreekpunt
 • Lagere administratieve lasten
 • Grote wendbaarheid en flexibiliteit door schaalbare inzet professionals
 • Frequente datagedreven meting klanttevredenheid & medewerkersbetrokkenheid met Assist Analytics
 • Betere match vraag-aanbod door inzet maatschappelijke data
 • Oog voor vakmanschap van de professional

Eén huishouden, één plan, één regisseur

De regieorganisatie bestaat uit twee belangrijke organisatieonderdelen: de front office (faciliterende organisatie) en de ‘cockpit’ van de organisatie, oftewel de plek voor monitoring  en de borging van bestuurlijke lijnen met stakeholders. Deze tweeledige organisatie heeft puur een onafhankelijke regierol: alle deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties kunnen hun specialisme blijven inzetten. Dit gebeurt in ‘virtuele’ brede basisteams (buurtteams), waarvoor de front office het vaste aanspreekpunt is. De medewerkers, elk met zijn of haar eigen expertise, blijven gewoon in dienst van de samenwerkende partijen, maar zorgen als leden van het basisteam voor de zorg en ondersteuning in de wijken. De teams hebben een hoge mate van zelforganisatie en werken volgens het adagium één huishouden, één plan en één regisseur.

Banner Apple Alt

Stap voor stap transformeren

Onze formule bestaat uit een aantal stappen. Transformeren is immers niet een kwestie van een simpele druk op de knop: je doorloopt een proces.

 • De diagnose
  Een foto van de situatie (de Assist Status Scan)
 • Het herstelplan
  Businessplan richting de toekomst
 • Strategische alliantie
  Samen ondernemen, samen investeren, samen zorg dragen

Meer weten over onze formules?

Onze experts delen graag hun expertise om de zorg beter te maken. Plan een vrijblijvend gesprek

Contact
Contact Collage