Data en voorspellend vermogen

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is het analyseren van data en het toepassen van de nuttige uitkomsten daarvan. Het verhogen van de productiviteit door de voorspelbaarheid van uitval (ziekte met name) te vergroten en daar preventief op te acteren is daar een voorbeeld van. Hiermee maken we onze gezamenlijke zorgbedrijven meer productief in tijden van grote arbeidsmarktkrapte. 

 


Ondernemen vanuit vakmanschap

Een juiste begeleiding zorgt voor meer deskundigheid en kwaliteit. En dat leidt weer tot meer tevredenheid bij medewerkers én cliënten. Door met zo min mogelijk managementlagen te werken en de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij de zelforganiserende teams te leggen, halen medewerkers het beste in zichzelf én de organisatie naar boven.

 

Onze toegevoegde waarde

Deel dit artikel: